Støtter initiativ om finansiell åpenhet

november 13, 2003, 09:35 CET

Statoil støtter et initiativ fra Nigerias president Olusegun Obasanjo som har tatt til orde for åpenhet omkring finansielle forhold knyttet til utvinningsindustrien.

Dette er i tråd med både Statoil og norske myndigheters støtte til internasjonale initiativ om finansiell åpenhet omkring olje- og gassindustrien i utviklingsland.

Under en verdenskonferanse i Johannesburg i Sør-Afrika i 2002 ble det også tatt et initiativ fra den britiske statsminister Tony Blair om å sette i gang et internasjonalt samarbeid for å utvikle et regelverk (code of conduct) vedrørende utvinningsindustriens fortjeneste i utviklingsland. Initiativet har fått navnet Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Statoil har gitt sin tilslutning til dette initiativet.

Tanken er at myndigheter, selskaper, frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner og institusjoner sammen skal formulere og arbeide for at det etableres retningslinjer for åpenhet omkring hva utvinningsindustrien betaler inn til de landene de opererer i.

Statoil vil nå gå aktivt inn for å støtte initiativet fra president Obasanjo.

"For selskaper som ønsker full åpenhet om finansielle transaksjoner, er dette et meget viktig initiativ. Skal vi lykkes er det en forutsetning at myndighetene tar ledelsen. Nigeria framstår nå som et foregangsland på dette området," sier Rolf Magne Larsen, direktør for Landanalyse og samfunnsansvar i Statoil.