Ormen Lange-lisensen kjøper stål for fem milliarder

november 13, 2003, 07:00 CET

Ormen Lange-lisensen har i dag tildelt kontrakter for stålrør til Ormen Lange-rørledningene verdt 3,1 milliarder kroner til Europipe Gmbh og 1,9 milliarder kroner til Mitsui & Co Norway A.S. og Sumitomo. Kontraktene omfatter kjøp av en million tonn stål til eksportrørledningen fra Nyhamna til Easington i England så vel som de to rørledningene fra Ormen Lange-feltet til Nyhamna-terminalen.

Med en total lengde på rundt 1200 kilometer vil eksportrørledningen bli verdens lengste rørledning under vann.

Eksportrørledningen skal bringe Ormen Lange-gass fra Nyhamna på nordvestkysten av Norge i et 42”rør til Sleipner og i et 44” rør fra Sleipner til Easington på østkysten av England. Brønnstrømmen fra Ormen Lange-feltet skal gå i to 120 km lange 30” rør til Nyhamna.

Bestillingen legger på verdensbasis beslag på rundt en tredjedel av tilgjengelig stålkapasitet for store transportrør.

Norsk Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen som omfatter feltutbyggingen, gassprosesseringsanlegget i Nyhamna, så vel som eksportrørledningsprosjektet.

Statoil har i samarbeid med Hydro prosjektledelsen på eksportrørledningsprosjektet. Kontraktene er basert på Statoils rammeavtaler for stålrør.

Kontraktene betinger innsendelse og myndighetsgodkjennelse av Plan for utbygging og drift (PUD) av feltet og Plan for anlegg og drift (PAD) for eksportrørsystemet. Disse utbyggingsplanene skal etter planen overleveres myndighetene i fjerde kvartal 2003.

Produksjonsstart for Ormen Lange-feltet er planlagt til oktober 2007. Den sørlige delen av eksportrøret fra Sleipner til Easington ferdigstilles året før.

I tillegg til Ormen Lange-partnerne, vil også ConocoPhillips investere i eksport-transportsystemet. Når den er ferdigstilt, vil Ormen Lange eksportrørledningen bli en del av Gassled og operert av Gassco.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på den norske kontinentalsokkelen. Feltet er lokalisert 100 kilometer ut fra nordvestkysten av Norge på et vanndyp fra 800-1100 meter.

Planlagt gasseksport til England utgjør om lag 20 prosent av Norges gasseksport og 20 prosent av Storbritannias gassbehov.

Partnerne i Ormen Lange-lisensen er:

  • Norsk Hydro (17,956 %, operatør i utbyggingsfasen)
  • Shell(17,2 %, operatør i driftsfasen)
  • Petoro (36 %), BP (10,888 %), Statoil (10,774 %)
  • ExxonMobil (7,182 % )