Skip to Content
no

Ormen Lange tildeler kontrakter for rørledning

november 14, 2003, 07:00 CET

Ormen Lange-lisensen har i dag tildelt kontrakter til Stolt Offshore AS og Allseas Marine Contractors S.A. for installasjon av rørledninger. Inkludert opsjoner er kontraktene verdt henholdsvis rundt 2 milliarder og 1,5 milliarder kroner.

Stolt Offshore AS er tildelt kontrakten for installasjon av 540 kilometer av 44-tommers rørledningen fra Sleipner mot Easington, med en opsjon for å installere 362 kilometer av 42-tommers rørledningen som skal starte utenfor Nyhamna og legges mot Sleipner.

Kontrakten til Allseas Marine Contractors omfatter installasjon av 33 kilometer av de to 30-tommers feltledningene og 42-tommers røret som skal installeres nær Nyhamna, med en opsjon for å installere 61 kilometer av de to 30-tommers rørledningene til Ormen Lange-feltet.

Kontrakten inkluderer også installasjon av 44-tommers røret ved mottaksterminalen i Easington, UK, med en opsjon for å installere 228 kilometer av 42-tommers rørledningen fra Sleipner i Nordsjøen mot Nyhamna på kysten av Midt-Norge.

De siste ti dagene har Ormen Lange-lisensen tildelt kontrakter til en verdi av mer enn 10 milliarder kroner i forbindelse med Ormen Lange-rørledningssystemet.

Med en total lengde på rundt 1200 kilometer vil eksportrørledningen bli verdens lengste rørledning under vann.

Eksportrørledningen skal bringe Ormen Lange-gass fra Nyhamna på nordvestkysten av Norge i et 42-tommers rør til Sleipner og i et 44-tommers rør fra Sleipner til Easington på østkysten av England.

Brønnstrømmen fra Ormen Lange-feltet skal gå i to 120 kilometer lange 30-tommers rør til Nyhamna.

Norsk Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen som omfatter feltutbyggingen, gassprosesseringsanlegget i Nyhamna, så vel som eksportrørledningsprosjektet. Statoil har i samarbeid med Hydro prosjektledelsen på eksportrørledningsprosjektet. Kontraktene er basert på Statoils rammeavtaler for rørlegging.

Kontraktene betinger innsendelse og myndighetsgodkjennelse av Plan for utbygging og drift (PUD) av feltet og Plan for anlegg og drift (PAD) for eksportrørsystemet. Disse utbyggingsplanene skal etter planen overleveres myndighetene i fjerde kvartal 2003.

Produksjonsstart for Ormen Lange-feltet er planlagt til oktober 2007. Den sørlige delen av eksportrøret fra Sleipner til Easington ferdigstilles året før.

I tillegg til Ormen Lange-partnerne, vil også ConocoPhillips investere i eksport-transportsystemet. Når den er ferdigstilt, vil Ormen Lange eksportrørledningen bli en del av Gassled og operert av Gassco.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på den norske kontinentalsokkelen. Feltet er lokalisert 100 kilometer ut fra nordvestkysten av Norge på et vanndyp fra 800 til 1100 meter. Planlagt gasseksport til England utgjør om lag 20 prosent av Norges gasseksport og 20 prosent av Storbritannias gassbehov.

Partnerne i Ormen Lange-lisensen er:

  • Norsk Hydro (17,956 %, operatør i utbyggingsfasen)
  • Shell (17,200 %, operatør i driftsfasen)
  • Petoro (36,000 %), BP (10,888 %), Statoil (10,774 %)
  • ExxonMobil (7,182 % )