Mer olje fra Vigdis utvidelse(DEFEKT LINK)

november 14, 2003, 12:05 CET

Anslaget over utvinnbare reserver fra havbunnsutbyggingen Vigdis utvidelse i Nordsjøen økes med åtte til tolv millioner fat olje. Med dagens oljepris tilsvarer det ekstraverdier på opptil 2,5 milliarder kroner.

"Gjennom boring og ferdigstillelse av de to første produksjonsbrønnene fikk vi bekreftet våre antagelser om ekstravolumer i begge brønnene," sier Stein Storli, leder for Reservoarutvikling i Vigdis.

Han forteller om et omfattende geofysisk arbeid som har pågått parallelt med prosjektløpet for detaljert kartlegging av undergrunnen, optimal brønnplassering og dreneringsstrategi. Det er forventet at denne strategien vil gi en utvinningsgrad på om lag 60 prosent. Det er i overkant av Statoils måltall for havbunnsfelt.

"Vi har hentet mye verdifull lærdom ut fra dette arbeidet. Det ble presentert på en internasjonal geofysisk kongress i 2002, som eksempel på en vellykket kartlegging," sier Storli.

De to første brønnene i Vigdis utvidelse ble satt i produksjon i oktober i år, mer enn to måneder tidligere enn planlagt. Utbyggingen ble gjennomført for snaue 2,6 milliarder kroner som er om lag 400 millioner under opprinnelig budsjett.

Foreløpige beregninger viser at med reserveoppgraderingen vil utbyggingen gi om lag 60 millioner fat olje ekstra fra satellittfeltet Vigdis.

Vigdis utvidelse er utbyggingen av en struktur som ble påvist i 1994 kalt Borg Nordvest. Utbyggingen omfatter fire havbunnsinstallasjoner og seks brønner. Den styrker lønnsomheten i Vigdis-feltet, som er knyttet til Snorre A-plattformen i Nordsjøen.