Ny produksjonsrekord i Olje & Energi

november 15, 2003, 17:00 CET

Hydro Olje & Energi satte nylig ny produksjonsrekord med 612.000 fat oljeekvivalenter per døgn. I uke 45 var Hydros produksjon hvert døgn 39.000 fat mer enn det et allerede ambisiøst budsjett legger opp til.

- Alle våre installasjoner leverer meget godt, sier sektordirektør Torgeir Kydland i Hydro Drift og Utvinning Norge (D&U N). - Jeg vil særlig trekke frem Oseberg feltsenter som er inne i en stabil periode. Som prosesserings- og transportsenter for hele Oseberg-området betyr feltsenteret mye for Hydros olje og gassproduksjon, sier Kydland.

Selv om det nå er satt ny rekord, justerer ikke Hydro Olje & Energi forventningene til produksjonsnivået i fjerde kvartal. Målet er fremdeles en døgnproduksjon på omkring 560.000 fat oljeekvivalenter resten av året.

Den nye rekorden kunne noteres selv om Grane-feltet foreløpig produserer noe mindre enn det som er budsjettert. Grane-feltet vil bli et av de mestproduserende oljefeltene på norsk sokkel når produksjonen når maksimumsnivået, som forventes å ligge på 214.000 fat pr. døgn. Til gjengjeld produserer for eksempel Oseberg Sør, Oseberg C og Troll Olje godt over budsjett.

- Det ligger en stor innsats fra mange personer i vår organisasjon bak den høye produksjonen den siste tiden. Fram Vest har også kommet godt i gang og leverer en høyere produksjon enn forventet, avslutter sektordirektør Torgeir Kydland.