Feiret franske forbindelser

november 17, 2003, 08:00 CET

De fransk-norske forbindelsene i olje- og gassmarkedet ble feiret under en konferanse i Oslo før helgen. Sektordirektør Hilde Myrberg i Hydro Energi trakk forbindelsene helt tilbake til etableringen av Hydro. - Uten fransk kapital, ville vi kanskje ikke hatt noe Norsk Hydro, sa Myrberg.

Medlemmene av Fransk-Norsk Handelskammer hadde lagt sin konferanse om fransk-norsk energisamarbeid til Hydros lokaler i Bygdøy allé 2.

Foredragsholderne fra Total, Gaz de France, Hydro og Statoil ble introdusert av olje- og energiminister Einar Steensnæs. Han benyttet anledningen til å knytte båndene sterkere til Frankrike som den nest største kjøperen av norsk naturgass.

Under sin introduksjon la Steensnæs vekt på at franske selskaper helt siden starten har vært viktige under oppbyggingen av virksomheten på norsk sokkel, og at gassleveransene til Frankrike har bidratt til at de store gassfeltene på sokkelen kunne bygges ut.

Varige relasjoner

Sektordirektør Hilde Myrberg i Hydro Energi kunne på sin side vise til langt varigere forbindelser enn de vi har sett gjennom olje- og gassvirksomheten alene.

– Hydro har hatt franske forbindelser helt siden starten i 1905, da franske investorer stod for 2,5 millioner kroner av en samlet aksjekapital på 7,5 millioner, sa Myrberg.

Hun kunne også fortelle forsamlingen at det var gjennom samarbeid med de franske selskapene i Petronord-gruppen at Hydro kom inn på eiersiden i det gigantiske Ekofisk-feltet og etter hvert ble en ledende aktør innen oljevirksomheten på norsk sokkel.

– Gjennom samarbeidet med franske selskaper fikk vi tilgang på teknisk ekspertise. Senere har vi også sett fruktbart samarbeid blant annet på Frigg-feltet og gjennom operatørskiftet fra Elf til Hydro på knutepunktet Heimdal. Også internasjonalt samarbeider vi med franske selskaper, for eksempel i Angola, Russland og Libya, sa Myrberg.

Hun trakk fram Ormen Lange som en viktig leverandør til Frankrike i fremtiden.

– Ormen Lange er vårt neste skritt for gassleveranser til Europa. Selv om Storbritannia blir den største mottageren av gassen derfra, har Hydro alltid vært opptatt vært av fleksibilitet i leveransene, og mye gass fra dette feltet vil også gå til Frankrike, avsluttet sektordirektør Hilde Myrberg.