Hydro kjøper nederlandsk gass-selskap

november 19, 2003, 14:00 CET

Norsk Hydro Energy B.V. har undertegnet en avtale med Duke Energy International om kjøp av Duke Energy Europe Northwest B.V, Dukes salgs- og markedsføringsorganisasjon for gass i Nederland.

Duke Energy Europe Northwest B.V. er et selskap som driver midtstrøms virksomhet i det nederlandske gassmarkedet med en portefølje av innkjøp, salg, transport og lagringsavtaler. Den viktigste kunden er Hydro Agris produksjonsanlegg i Sluiskil. Selskapet ligger i Den Haag og har fem ansatte.

Norsk Hydro er en betydningsfull aktør i det europeiske gassmarkedet både som produsent og handelsselskap. Norsk Hydros egen produksjon er på nesten 8 milliarder kubikkmeter i år, med tillegg av ytterligere 11 milliarder kubikkmeter salg og handel med tredjeparter.

Norsk Hydro har gjennom sitt datterselskap Norsk Hydro Energy B.V. bygget opp en midtstrøms gassvirksomhet i det nederlandske markedet med kontrakter for kjøp og salg som dekker om lag 6% av det liberaliserte markedet.

Kjøpet av Duke Energy Europe Northwest B.V. vil styrke Norsk  Hydros posisjon i Nederland og i gassmarkedet i det nordvestlige Europa gjennom å bedre Norsk Hydros evne til å utvikle nye produkter og nå ut til nye kunder.

Duke Energy Europe Northwest B.V. hadde en omsetning på 359 millioner euro i 2002, men dette beløpet ventes å gå ned på grunn av at flere kortsiktige avtaler er utløpt.

Overtakelsen finner sted i fjerde kvartal 2003 med effekt fra 1. januar 2004 og er underlagt EU-godkjenning.