Teknologisprang på havbunnen

november 20, 2003, 07:30 CET

Statoil har kvalifisert en ny og banebrytende teknologi for lett brønnintervensjon i havbunnsbrønner. Kvalifiseringen er gjennomført i høst i en vedlikeholdskampanje på Statoil-opererte havbunnsfelt på norsk sokkel.

Teknologien muliggjør innslusing av verktøy under trykk i brønnen direkte på havbunnen, uten bruk av borerigg med stigerør.

Den er utviklet av Statoil i samarbeid med Prosafe og FMC Kongsberg Subsea, med utgangspunkt i et av Demo 2000-prosjektene som ble initiert høsten 2000 for å øke lønnsomheten på norsk sokkel.

Ifølge Øivind Reinertsen, direktør for Tampen-området i Nordsjøen, vil anvendelse av denne teknologien redusere kostnadene ved intervensjon i havbunnsbrønner til en tredjedel av dagens nivå.

"Dette vil bidra til å redusere driftskostnadene, forlenge levetiden og øke utvinningen fra havbunnsfeltene. Den økte aktiviteten dette kommer til å medføre vil i neste omgang være med og sikre viktige arbeidsplasser i framtiden," sier han.

Kampanjen er gjennomført med den lette intervensjonsriggen MSV Regalia, i samarbeid med boreentreprenør Prosafe. Operasjoner på havbunnsfeltene Statfjord satellitter og Visund i Nordsjøen og Åsgard i Norskehavet har bekreftet at teknologien representerer et gjennombrudd i verdensklasse.

Statoils ambisjon er å øke utvinningen fra havbunnsfelt fra dagens nivå på 43 prosent til 55 prosent. I olje representerer dette en økning på over én milliard fat, om en ser norsk sokkel under ett. For å nå dette målet er det viktig å redusere kostnader ved boring og drift. Innføring av lett brønnintervensjon vil bidra sterkt til å nå målet om økt lønnsomhet på havbunnsfeltene.