Jobber for rekordrask utbygging av Klegg

november 20, 2003, 07:00 CET

For to måneder siden fant Hydro olje i Klegg-prospektet mellom Heimdal og Vale i Nordsjøen. Nå planlegger selskapet innlevering av Plan for Utbygging og Drift allerede neste år. Dette kan bety en ny feltutbygging i 2006.

Prosjektet for å levere inn Plan for Utbygging og Drift (PUD) av Klegg (PL036) er allerede i gang. Den nyutnevnte direktøren for Hydros lete- og utviklingssektor, Lars Christian Alsvik, har ambisjoner om å få oljefunnet utbygget i rekordfart:

- Erfaringsmessig tar det flere år å planlegge drift- og utvinningsløsninger for denne typen funn. Vi satser nå på å få til en rask gjennomføring, med mål om å levere inn en PUD innen 1. desember i 2004, med produksjonsstart i 2006, sier Alsvik.

Trolig kan man oppnå en god utvinningsgrad basert på naturlig trykkstøtte fra vannsonen – selv om gassløft i brønnene og rørledning sannsynligvis blir nødvendig. Vi ser for oss at dette blir en subsea-utvikling med tilknytning til Heimdal eller andre installasjoner i området.

Mulighet for områdeløsning
I tillegg til en evaluering av selve Kleggfunnet vurderer nå Hydro om det er mulig å få til  et samarbeid mellom PL 036 Klegg og tre andre lisenser med påviste oljeressurser i området. Disse er Marathon-opererte og har fått navnet Alvheim (PL203, PL 088 BS og PL036 C).

- Vi vet at Marathon vurderer en selvstendig oljeutbygging av Alvheim. Likevel tror vi at det kan være kostnadseffektivt og  samfunnsøkonomisk hensiktsmessig med en områdeløsning i fellesskap mellom Alvheim og Klegg – der en ny utbygging plasseres i nærheten av Heimdal.

Hydro vurderer også andre utbyggingsløsninger for Kleggoljen. Ved hjelp av ny teknologi kan det være mulig å transportere oljen i rørledningen fra gassfeltet Vale.

Tar grep om ny virkelighet på norsk sokkel
Klegg er et illustrerende eksempel på hva Hydro og andre selskaper kan forvente seg å finne på norsk sokkel i framtiden. Klegg er ikke gigantfunn som Ekofisk, Statfjord eller Troll, men ved hjelp av teknologi og kompetanse ønsker Hydro å gjøre mindre funn lønnsomme. Målet er å få satt slike funn i produksjon så raskt som mulig - mest mulig kostnadseffektivt.

- De siste beregningene viser at Kleggfunnet inneholder om lag 120 millioner fat olje. Hydro tror at funnet kan utvinnes på en lønnsom måte. Hydro ønsker med andre ord å tilpasse seg den nye virkeligheten på norsk sokkel.

For å få dette til må vi videreutvikle vår teknologi og kompetanse, og finne nye smartere måter å arbeide slik at vi kan skape verdier med mindre funnstørrelser enn før.

Vi har god tro på at endrete rammebetingelser fra myndighetene gjør at denne typen utbygginger kan opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel framover, poengterer Alsvik.

- Det er tidskritisk å få slike ressurser i produksjon, og utnyttelsen av eksisterende infrastruktur, plattformer og rørledninger er avgjørende for å gjøre slike prosjekter lønnsomme. Mange felt nærmer seg (eller er i) haleproduksjon, og når de stenger ned blir det betydelig vanskeligere å gjøre slik utbygginger lønnsomme, ettersom infrastrukturen ikke lenger finnes. 

Hydro er operatør på produksjonslisens 036 Klegg, med en eierandel på 28.5 prosent. De andre rettighetshavere er Marathon (46.9 prosent) og Total (24.2 prosent).