Kjøper LNG av Sonatrach

november 24, 2003, 23:00 CET

Statoil har signert en avtale med Algeries statsoljeselskap Sonatrach for levering av flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG) til Cove Point-terminalen i Maryland i USA. Avtalen omfatter leveranser på én milliard kubikkmeter naturgass årlig over tre år.

De første leveransene starter i desember 2003.

Cove Point er én av fire LNG-terminaler i USA. LNG blir lagret og regassifisert her før den transporteres til kundene. Gassen vil bli solgt til lokale distribusjonsselskaper som kan forsyne husholdning, kraftprodusenter og lokal industri.

Avtalen med Sonatrach dekker om lag 40 prosent av Statoils kapasitet ved Cove Point, og kommer i tillegg til en tilsvarende avtale som Statoil inngikk med Tractebel i september i år.

"Vi er godt fornøyd med å ha signert denne kontrakten. Dette er med på å bygge vår strategi for videre satsing i markedet for LNG," sier Otto Granli, Statoils direktør for LNG og LNG skipning.

Fra 2006 skal Statoil forsyne terminalen på Cove Point med 2,4 milliarder kubikkmeter naturgass årlig fra Snøhvit-feltet i Barentshavet. Inntil produksjonen på Snøhvit kommer i gang, kjøper Statoil LNG fra andre produsenter.

Statoil har opprettet et eget selskap for markedsføring og gasshandel, Statoil Natural Gas LLC. Dette er lokalisert sammen med selskapets øvrige virksomhet i Stamford, Connecticut.

Statoil disponerer en tredjedel av mottakskapasiteten for LNG på Cove Point. BP og Shell disponerer hver tilsvarende kapasitet. Terminalen ble gjenåpnet i midten av august i år etter å ha vært stengt siden 1980. Terminalen eies av det amerikanske energiselskapet Dominion.

For Sonatrach representerer denne avtalen et viktig steg framover for å befeste stillingen i det amerikanske gassmarkedet. Avtalen er også en styrke for selskapets videre samarbeid med Statoil.