Hydrogenstasjon åpnes i Berlin

november 25, 2003, 08:00 CET

I dag startet byggearbeidene for den første allment tilgjengelige hydrogenstasjonen i Tyskland. Et konsortium bestående av Hydro og åtte øvrige partnere står bak satsningen på stasjonen, som vil stå klar til bruk mot slutten av 2004.

Formålet med det fremtidsrettede prosjektet Clean Energy Partnership (CEP) er å vise hvordan hydrogen kan benyttes til hverdags, samt teste hvordan kundene aksepterer dette. I kraft av sin lange erfaring med produksjon, bruk og håndtering av hydrogen har Hydro fått en sentral rolle i demonstrasjonsprosjektet.

- Etableringen av stasjonen i Berlin er en viktig milepæl i arbeidet mot det fremtidige hydrogensamfunnet, sier sektordirektør Hilde Myrberg i Hydro Energi. Det er viktig for oss å være med i slike prosjekter for å videreutvikle vår kompetanse, samtidig som vi kan høste av erfaringer fra andre prosjektet.

I tillegg til fyllestasjonen, skal bilprodusentene i CEP-samarbeidet stille til rådighet en flåte på 16 personbiler basert på hydrogen-teknologi. Bilene blir overlevert til ordinære bilkunder, og vil på den måten for første gang bli kjørt under normale hverdagsforhold.

Hydrogenet som skal drive bilene, vil ved hjelp av en elektrolysør bli produsert lokalt på stasjonen - uten lang transport med bil fra sentrale hydrogenanlegg. Norsk Hydro Electrolysers (NHEL), som skal levere elektrolysøren, har tidligere levert teknologi til to hydrogenfyllestasjoner i henholdsvis Reykjavik og i Hamburg.

- Hydro er verdensledende produsent av elektrolysører for lokal produksjon av hydrogen, sier Hilde Myrberg. Gjennom videreutvikling av elektrolysørene, som hittil først og fremst har blitt brukt til industrielle formål, bidrar vi til å skape fremtidens "bensinstasjoner".

Fyllestasjonen i Berlin vil fra utsiden se ut som en moderne Aral bensinstasjon og vil fra slutten av 2004 kunne forsyne en flåte kjøretøyer med hydrogen. Ved siden av hydrogen vil det være andre hverdagslige funksjoner knyttet til salg av normal bensin, en vaskehall, et informasjonssentrum og et verksted. Totalt er prosjektet beregnet å koste 33 millioner euro, og finansieres dels av selskapene i konsortiet, og dels av den tyske forbunds-regjeringen.

- Vår deltagelse i prosjektet her i Berlin viser Hydros engasjement når det gjelder bruken av hydrogen. Hydrogen er et rent drivstoff, og vi vil fortsette å utvikle vår kunnskap og bidra til sikker drift slik at hydrogen blir et konkurransedyktig energialternativ i fremtiden, avslutter sektordirektør Hilde Myrberg i Hydro Energi.