Skip to content

Oppdrag for Kårstø utvidelse

november 25, 2003, 08:45 CET

Statoil har, på vegne av Gassco som operatør for Gassled, tildelt ABB Offshore Systems en kontrakt for installasjonsarbeid innen elektro, instrumentering og telecom i forbindelse med utvidelsen av Kårstø gassprosesseringsanlegg i Tysvær i Rogaland.

Verdien er i overkant av 120 millioner kroner. Oppdraget gjelder arbeid for utbyggingsprosjektet KEP2005 (Kårstø Expansion Project).

Arbeidet som omfattes av kontrakten skal etter planen starte i januar 2004, og vil pågå fram til sommeren 2005.

Utbyggingsprosjektet KEP2005 skal gjøre Kårstø-anlegget i stand til å ta i mot og prosessere rikgass fra Kristin-feltet på Haltenbanken. I tillegg utvides kapasiteten på anlegget for gjenvinning av etan med over 50 prosent. KEP2005 har en kostnadsramme på 5,74 milliarder kroner, og skal være sluttført innen 1. oktober 2005, når Kristin-feltet kommer i produksjon.

Partnerskapet Gassled finansierer hoveddelen av investeringene i prosjektet. Den delen som gjelder utvidelsen av etan-anlegget finansieres av Etanor DA.

Statoil er teknisk driftsansvarlig for Kårstø gassprosesseringsanlegg, og gjennomfører KEP2005 på vegne av Gassco. Statoil er operatør for Etanor DA.


Rettighetshavere i Gassled:
Petoro (38,3), Statoil (20,4), Hydro (11,1), Mobil (4,6), Esso (5,2), Total (9), Shell Pipelines (4,7), Norsea Gas (3), ConocoPhillips (2), Agip (0,9), og Eni (0,8 prosent).

Rettighetshavere i Etanor:
Petoro (62,7), Statoil (16,4), Hydro (12,2), Shell (5), Mobil (2), og ConocoPhillips (1,7 prosent).