Tildeler milliardkontrakt for Ormen Langes undervannsanlegg

november 25, 2003, 14:15 CET

Norsk Hydro har i dag på vegne av Ormen Lange-lisensen tildelt en kontrakt til en verdi av om lag 1 milliard kroner til FMC Kongsberg Subsea AS for prosjektering, innkjøp, sammenstilling og testing av undervannsanlegget, samt opsjoner for ytterligere utstyrsleveranser.

En separat avtale for service, vedlikehold, assistanse i forbindelse med installasjon samt leie av ulike verktøy for overhaling og inntrekking på Ormen Lange-feltet er også inngått med FMC Kongsberg Subsea AS.

Undervannsanlegget for  Ormen Lange omfatter initielt to brønnrammer med manifolder, åtte ventiltresystemer, kontrollsystem, overhalingssystem, inntrekkingsverktøy samt endetermineringer og T-koblingsstykker for 30-tommers gassrørledninger.

Kontrakten inkluderer også  opsjoner for leveranse av ytterligere åtte ventiltrær med tilhørende kontrollsystem samt leveranser for eventuelle ytterligere utstyrsleveranser i fremtiden.

Dette omfatter ytterligere to komplette brønnrammer, åtte ventiltrær med kontrollsystem, inntrekkingsverktøy og endetermineringer. Serviceavtalen inneholder også en opsjon for service og vedlikeholdsarbeid i driftsfasen av Ormen Lange-feltet.

Størst under utbygging
Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på den norske kontinentalsokkelen. Feltet er lokalisert 100 kilometer ut fra nordvestkysten av Norge på et vanndyp fra 800-1100 meter.

Planlagt gasseksport til England utgjør om lag 20 prosent av Norges gasseksport og 20 prosent av Storbritannias gassbehov.

Den ubehandlede brønnstrømmen fra Ormen Lange skal ilandføres til Nyhamna i Midt-Norge i to 120 km lange, 30-tommers strømningsrør. Her vil den bli prosessert, før den ferdige gassen blir eksportert i en nær 1200 kilometer lang rørledning til Easington i Storbritannia.

Norsk Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen som omfatter feltutbyggingen, gassprosesseringsanlegget, så vel som eksportrørledningsprosjektet.

Shell er operatør for Ormen Lange feltet og landanlegget i produksjonsfasen, mens Gassco er operatør for eksportrørledningen i driftsfasen.

Kontraktene betinger innsendelse og myndighetsgodkjennelse av Plan for utbygging og drift (PUD) av feltet. Disse utbyggingsplanene skal etter planen overleveres myndighetene i desember 2003.

Partnerne i Ormen Lange-lisensen er: Norsk Hydro (17,956 %, operatør i utbyggingsfasen), Shell(17,200 %, operatør i driftsfasen), Petoro (36,000 %), BP (10,888 %), Statoil (10,774 %), og ExxonMobil (7,182 % ).

FMC Kongsberg Subsea