"Gå til hovedinnhold"

Kontrakt for rørlegging fra Visund(DEFEKTE LINKER)

november 26, 2003, 08:25 CET

Statoil har på vegne av partnerskapet i Visund-lisensen tildelt Allseas Marine Contractors oppdraget med å installere rørledningen som skal transportere gass fra Visund-feltet i Nordsjøen.

Arbeidet omfatter legging av en om lag 35 kilometer lang 20 tommers gassrørledning fra Visund-plattformen til Kvitebjørn gassrørledning. Visund-gassen skal transporteres videre gjennom Kvitebjørn-røret, som går fra Kvitebjørn-feltet til Troll gassanlegg på Kollsnes i Hordaland.

Kontrakten er verdt om lag 85 millioner kroner.

Den inneholder også opsjoner for levering og installering av ventilmoduler integrert i rørledningen for tilknytning av fleksibelt stigerør til Visund-plattformen, og oppkobling til Kvitebjørn gassrør .

Rørene til Visund gassrørledning produseres i Japan. Leggearbeidet skal utføres i 2004 eller 2005.

Visund-feltet skal levere gass fra 1. oktober 2005.