Skip to Content
no

Revisjon av utstasjoneringsavtaler er avsluttet

november 27, 2003, 16:30 CET

Det er gjennomført og avsluttet en revisjon knyttet til praktiseringen av utstasjoneringsordninger i forretningsområdet Internasjonal Undersøkelse og Produksjon i Statoil i perioden 1. januar 2001 til 30. juni 2003.

Det er konstatert at et mindre antall personer i ledende stillinger ikke har oppfylt utstasjoneringsavtalens krav med hensyn til opphold på utstasjoneringsstedet utenfor Norge.

Det har ikke vært mistanke om uregelmessigheter i praktiseringen av avtalene til de som er ansatt på internasjonale vilkår og som arbeider i Norge. Ingen av disse har således vært omfattet av denne revisjonen.

Saken er nå arbeidsrettslig vurdert og avsluttet.

Det er iverksatt personalmessige reaksjoner i tråd med bedriftens retningslinjer for behandling av slike saker.

I dette tilfellet har selskapets interne kontrollsystem ikke fungert godt nok. De eksisterende kontrollsystemer vil derfor bli gjennomgått og forbedret for å hindre lignende tilfeller i fremtiden.