Skip to content

Hydro får ny logo

november 28, 2003, 09:55 CET

Hydro skifter ut det over 20 år gamle vikingskipet ved årsskiftet. Moderniseringen av selskapets fremste symbol reflekterer et Hydro i stor forandring og lanseres samtidig med konklusjonene av et omfattende identitets- og merkevareprosjekt.

Den nye logoen blir presentert 11. desember i forbindelse med Hydros årlige kapitalmarkedsdag og blir selskapets offisielle symbol fra årsskiftet.

Styret i Hydro har samtidig besluttet å gi rettighetene til vikingskipet til Agri i forbindelse med utfisjonering av landbruksvirksomheten. Agri skal etter planen noteres på Oslo Børs den 25. mars 2004. Det nye selskapet vil utvikle et nytt symbol basert på vikingskipet og vil endre navn før børsnoteringen.

"Et dynamisk, framtidsrettet selskap"

Beslutningen om å endre Hydros logo springer ut av en omfattende intern prosess med sikte på å klargjøre selskapets formål, identitet og verdigrunnlag. Som en videreføring av dette arbeidet blir de ansatte invitert med i en organisasjonsprosess med sikte på å gi selskapets verdier nytt liv. Den 11. desember og de påfølgende dager vil alle ansatte motta informasjon om konklusjonene fra Hydros identitetsprosjekt og veien videre.

– Ledere og ansatte over hele verden har etterspurt felles retning og verdier. Konklusjonene er i stor grad også basert på intervjuer med våre egne folk i alle verdenshjørner, i tillegg til at vi har intervjuet kunder, partnere og andre eksterne forbindelser, sier generaldirektør Eivind Reiten. – Hydro er i endring og er blitt et mer internasjonalt selskap de siste årene. Modernisering av vår visuelle profil skal signalisere et dynamisk, framtidsrettet selskap.

Omfattende logobytte

Etter utskillelsen av Agri fortsetter Hydro videre som et mer fokusert selskap med i underkant av 40.000 ansatte og virksomhet i omkring 40 land. Om lag halvparten av medarbeiderne har nå mindre enn to års fartstid i selskapet. Den tradisjonsrike "Hydro-kulturen" er mindre tydelig for nye medarbeidere og har dessuten endret seg som følge av store oppkjøp både innenfor Aluminium og Olje og Energi de siste årene.

De fleste steder vil den nye Hydro-logoen ha erstattet det eksisterende symbolet i løpet av 2004. Den fysiske utskiftingen av logoer på selskapets bygg og kjøretøy starter i midten av januar. Programmet har vært forberedt siden i sommer og skal være fullført innen selskapets 100 års jubileum i desember 2005.