Ny gjennomgang av internasjonal virksomhet

november 28, 2003, 13:35 CET

Statoils styre har i dag, 28. november, vedtatt å utføre en uavhengig gjennomgang for å finne ut om det har vært bruk av uakseptabel påvirkning for å oppnå eller sikre selskapet forretningsvirksomhet internasjonalt.

Forutsetningen er at den uavhengige gjennomgangen skal etterkomme retningslinjer fra US Securities and Exchange Commission (SEC).

Styret har engasjert revisjonsfirmaet Deloitte & Touche, advokat Jan-Fredrik Wilhelmsen i advokatfirmaet Sørlie Wilhelmsen og advokat Jørgen Stang Heffermehl i firmaet Simonsen Føyen til å utføre dette arbeidet.

Revisjonsfirmaet Ernst & Young kan ikke gjennomføre dette oppdraget fordi firmaet er Statoils eksterne revisor og under gjeldende regler derfor ikke har lov å utføre en slik gjennomgang.

Den revisjonen som Ernst & Young har utført på vegne av styret vil bli overlevert til Deloitte & Touche. Firmaene som skal utføre den nye gjennomgangen skal imidlertid ikke benytte seg av dette materialet.

Deloitte & Touche skal utføre en selvstendig gjennomgang.

Gjennomgangen skal utføres på vegne av styret. Den skal ikke dekke Horton-saken som for tiden blir undersøkt av advokatfirmaet Hjort på vegne av styret.

Styrets målsetning er at gjennomgangen skal utføres så raskt som mulig, men det er ikke satt en dato for når den skal være ferdig.

Når gjennomgangen er utført vil konklusjonene bli offentliggjort.

Kontaktperson: Leder i styrets revisjonskomité, Finn A. Hvistendahl, tlf: 402 840 70 (mobil).