Fire nye operatørskap

desember 1, 2003, 16:00 CET

Statoil er tildelt fire nye operatørskap i ”Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003” (TFO2003), som ble offentliggjort av Olje- og energidepartementet i dag, 1. desember.

"Vi er godt fornøyd med tildelingene og er svært positive til den politikken som OED og regjeringen nå har etablert med egne tildelinger i de forhåndsdefinerte områdene. Dette gir oss stor grad av forutsigbarhet," sier Tor Fjæran, direktør for Leting i Undersøkelse og produksjon Norge.

Tre av de fire nye operatørskapene er i området Halten/Nordland i Norskehavet, mens det fjerde ligger i Troll/Sleipner-området i Nordsjøen.

"For oss er det viktig å påvise tilleggsressurser til feltene vi opererer, og alle de nye lisensene ligger i nærheten av Statoil-opererte installasjoner," sier Knut Chr. Grindstad, letesjef for Halten/Nordland.