Vil kartlegge hele Oseberg-området

desember 1, 2003, 07:00 CET

Hydro har fått tildelt seks nye operatørlisenser i den nye tildelingen i forhåndsdefinerte områder, samt andeler i lisenser som vil styrke selskapets tilstedeværelse på midtnorsk sokkel.

– Vi er godt fornøyd med tildelingen. Vi har nå et godt grunnlag for å drive en helhetlig kartlegging av ressursene i Oseberg-området, sier Lars Christian Alsvik, Hydros leder for Leting og Utvikling Norge (L&U N).

- Interessen for tildelingen betrakter vi som et utslag av oljeindustriens forventninger om at rammebetingelsene for virksomheten på norsk sokkel vil bli endret, sier Alsvik.

På dagen for Oseberg feltsenters 15 års jubileum fikk Hydro tildelt operatøransvaret for å drive en full kartlegging av de tilgjengelige områdene rundt Osebergfeltet.

Alsvik ser dette som et viktig bidrag til den langsiktige verdiskapingen i Osebergområdet som er et av Hydros kjerneområder på norsk sokkel.

– En helhetlig kartlegging av området er viktig for å få en optimal utnyttelse av infrastrukturen i området, sier han.

Hydro har fått tildelt 100 prosent av rettighetene i størstedelen av det frie området rundt Oseberg.

– Vi vil invitere de øvrige partnerne inn i det tildelte området for å drive den videre utforskningsaktiviteten sammen med dem, sier Alsvik.

Hydros øvrige tildelinger omfatter lisenser i den sørlige delen av norsk sokkel, i området ved Klegg og i Norskehavet.

Se også:

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet (2003-12-01)
Kart over de tildelte områdene (PDF 580KB)