Fordoblet gassproduksjon innen 2010

desember 1, 2003, 08:00 CET

Innen 2010 fordobler Hydro gassproduksjonen fra 6,5 milliarder til 13 milliarder kubikkmeter gass per år. - Vi er klar til angrep i gassmarkedet, særlig er det britiske markedet interessant for oss, sa sektordirektør Hilde Myrberg i Hydro Energi på Den engelsk-norske energikonferansen i Oslo fredag.

Når Ormen Lange-feltet i Norskehavet starter produksjonen i oktober 2007, vil Hydros gassproduksjon øke vesentlig.

Økningen vil komme i en periode hvor det synes klart at den britiske gassproduksjonen ikke vil være stor nok til å dekke forbrukernes energibehov.

Myrberg regner med at den britiske importen av gass vil øke og signaliserte på konferansen at Hydro mener at den britiske markedsplassen for gassalg vil bli svært interessant fremover.

– Vi utvikler for tiden en strategi særlig for det britiske markedet, slik at vi kan håndtere en bred portfolio av kunder enten de ønsker kortsiktige eller langsiktige avtaler om gassleveranser, sa Myrberg.

Fleksibelt transportsystem

Hun fremholdt at Hydro har tilgang til et effektivt og fleksibelt transportsystem for Ormen Lange-gassen gjennom den nye rørledningen som foreslås kalt Langeled, og som vil gå fra Nyhamna via Sleipner til Easington. Via Sleipner kan gassen også leveres til Kontinentet på en fleksibel måte.

Tilgangen på et fleksibelt transportsystem og det faktum at markedsanalysene viser et stort behov for gass i fremtiden, gjør at Myrberg ikke er bekymret over at gassen fra Ormen Lange ikke er solgt før feltet vedtas utbygd – slik det har vært vanlig ved utbygginger på norsk sokkel tidligere.

– Ormen Lange er det første store feltet på norsk sokkel som vedtas utbygd uten at gassen er solgt. Men vi kan levere gass til markedet gjennom et svært fleksibelt transportsystem og til konkurransedyktige betingelser, dermed ser jeg fram til å entre det britiske markedet med åpen bok. Dette er en situasjon vi er komfortabel med, sa sektordirektør Hilde Myrberg i Hydro Energi.