Jasmim produserer i Angola

desember 2, 2003, 12:30 CET

Jasmim-feltet i blokk 17 utenfor kysten av Angola i Vest-Afrika starter oljeproduksjonen i disse dager, ifølge statsoljeselskapet Sonangol og operatøren Total. Statoils andel i blokken er 13,33 prosent.

Jasmim, som ble påvist i april 2000, er ett av i alt femten funn i blokk 17. Det er det andre som kommer i produksjon etter Girassol-feltet som startet opp i desember 2001.

Utbyggingen av Jasmim omfatter åtte undervannsbrønner. Disse skal knyttes opp til Girassols produksjonsskip fem kilometer unna. Jasmim ligger på 1400 meters vanndyp, rundt 150 kilometer fra land.

Oppstarten på Jasmim betyr at produksjonen fra produksjonsskipet økes til mer enn 230.000 fat olje per dag. Det forlenger også platåproduksjonen fra området.

Dette er en del av Totals strategi for økt produksjon fra blokk 17. Tidligere i år ble det også besluttet å bygge ut Dalia-feltet, som er ventet å starte produksjonen i andre halvdel av 2006.

"Total har utført en modifikasjon på produksjonsskipet Girassol FPSO uten uhell. Sikkerheten er derfor vel ivaretatt. En heving av dagsproduksjonen og forlengelse av platåproduksjonen på Girassol FPSO betyr at Jasmims andel av produksjonen fra blokk 17 i Angola økes gradvis til 20 prosent i 2006," sier Petter Øyen. Han er prosjektleder for Internasjonal olje Angola i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon.

Sonangol er konsesjonær for blokk 17. Totals andel som operatør i blokken er 40 prosent. Øvrige rettighetshavere er Esso Exploration Angola (20), BP Exploration (16,67), Statoil (13,33) og Norsk Hydro (10).