Oljeproduksjonen i gang på Jasmimfeltet i Angola

desember 2, 2003, 08:00 CET

Oljeproduksjonen er i gang på Jasmimfeltet utenfor Angola, der Hydro eier 10 prosent.

Det angolanske statsoljeselskapet Sonangol og operatøren Total har meldt om produksjonsstart på feltet som ble oppdaget i april 2000 og er et av femten funn i blokk 17 utenfor Angola. Dette er det andre feltet i blokk 17 som blir satt i produksjon, det første var Girassol som startet opp i desember 2001.

Jasmim ligger på 1.400 meters havdyp, ca 150 kilometer fra land. Feltet bygges ut med åtte undervannsbrønner som knyttes til det flytende produksjons- og lagerskipet på Girassol-feltet.

Oppstart av Jasmim øker oljestrømmen til produksjonsskipet til mer enn 230 000 fat olje per dag og forlenger platåproduksjonen.

Tilveksten er en integret del av strategien for produksjonsvekts i blokk 17. Strategien vises også gjennom beslutningen tidligere i år om utbygging av Daliafeltet, med antatt oppstart i andre halvdel av 2006.

Rettighetshavere i blokk 17:

Sonangol er konsesjonshaver

  • Total (operatør): 40 prosent
  • Esso Exploration Angola (Block 17) Ltd.: 20 prosent
  • BP Exploration (Angola) Ltd.: 16,67 prosent
  • Statoil Angola Block 17 AS: 13,33 prosent
  • Hydro: 10 prosent