Begeistring på Ormen Langes store dag

desember 4, 2003, 08:00 CET

Gleden var stor da Hydro torsdag overleverte Planen for utbygging og drift (PUD) av Ormen Lange-feltet og Planen for anlegg og drift (PAD) for transportsystemet for dette feltet til olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs uttrykte glede over utbyggingsplanene, og la ikke skjul på at han også har forventninger om økt sysselsetting i Aukra-området som følge av Ormen Lange-utbyggingen.

Steensnæs ga ros til partnerskapet, og til Hydro som operatør i utbyggingsfasen, for jobben som er gjort under planarbeidet.

– Dette er en gledens dag, og jeg er veldig glad for de anbefalingene som partnerskapet er kommet fram til, sa Steensnæs.

Han kunne love at planene for feltutbygging, landanlegg og rørledninger får departementets fulle oppmerksomhet framover.

Steensnæs opplyser at utbyggingsplanene trolig blir ferdigbehandlet i departementet før påske. Deretter skal Stortinget behandle planene.

Merkedag

Innleveringen av PUD og PAD for Ormen Lange ble en merkedag av de store for Bengt Lie Hansen og Thor A. Tangen.

Førstnevnte er formann i styringskomitéen for Ormen Lange partnerskapet og direktør for direktør for Midt-Norge i Hydro Leting og Utvikling, mens Tangen er prosjektdirektør for Ormen Lange i Hydro.

– Det føles stort å kunne levere planene vi har jobbet med så lenge. Vi har jobbet grundig for å dokumentere at løsningen med å sende gassen til land for prosessering og klargjøring for eksport er en fremtidsrettet og pålitelig løsning.

Vi er glad for at et samlet partnerskap har bekreftet at planene er robuste og at de er et godt grunnlag for investeringen på 66 milliarder kroner, sa Lie Hansen.