Full tilslutning til plan for Ormen Lange

desember 4, 2003, 09:00 CET

Torsdag 4. desember kl. 09.00 ble plan for utbygging og drift av Ormen Lange, tidenes største norske utbyggingsprosjekt, overlevert olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Gigantprosjektet har en kostnadsramme på 66 milliarder kroner, og den første gassen blir levert til markedet i oktober 2007.

- Dette er en stor dag for Hydro, sier generaldirektør Eivind Reiten. Vi leverer idag en plan for utbygging av Hydros største enkeltprosjekt noensinne, og vi gjør det med full tillitt fra alle involverte parter.

Plan for utbygging og drift (PUD) av Ormen Lange ble enstemmig godkjent ved akklamasjon når den ble presentert for de øvrige lisenspartnerne i forrige uke.

Prosjektet er estimert å koste 66 milliarder kroner.

Av dette er 19,5 milliarder øremerket transportsystemet - som blant annet innebefatter verdens lengste eksportrørledning under vann, 1200 kilometer fra Aukra i Nyhamna kommune til Easington i England. 

De siste to månedene har har Ormen Lange-lisensen tildelt kontrakter til en verdi av mer enn 12 mrd. kroner i forbindelse med utbyggingen.

Godt og vel en tredjedel av disse tilfaller norske kontraktører, som hevder seg sterkt i konkurranse med utenlandske aktører.

Ormen Lange-feltet er det største gassfeltet under utbygging på den norske kontinentalsokkelen.

Feltet ligger på 1100 meters dyp i Norskehavet, 100 kilometer nordvest av Mørekysten.

Når produksjonen kommer i gang, vil planlagt eksport til England utgjøre om lag 20 prosent av Norges gasseksport.

Gassen fra Ormen Lange-feltet vil dekke 20 prosent av Storbritannias gassbehov.