Ormen Lange-kontrakter for 12 milliarder allerede tildelt

desember 4, 2003, 08:30 CET

Torsdag 4. desember kl. 0900 ble plan for utbygging og drift av Ormen Lange overlevert norske myndigheter. Gigantprosjektet har en kostnadsramme på 66 milliarder kroner, og kontrakter for 12 milliarder er allerede tildelt.

Av Ormen Lange-prosjektets estimerte totalkostnad på 66 milliarder kroner er 19,5 milliarder øremerket transportsystemet.

Dette innebefatter blant annet Langeled - verdens lengste eksportrørledning under vann, 1200 kilometer fra Aukra i Nyhamna kommune til Easington i England. 

De siste to månedene har har Ormen Lange-lisensen tildelt kontrakter til en verdi av mer enn 12 mrd. kroner i forbindelse med utbyggingen.

Godt og vel en tredjedel av disse tilfaller norske kontraktører, som hevder seg sterkt i konkurranse med utenlandske aktører.