Barentshavet viktig

desember 8, 2003, 06:00 CET

Den norske debatten rundt ny lete- og produksjonsaktivitet i Barentshavet er viktig for oljeindustrien og Norge. Statoil vil være pådriver for at ny oljevirksomhet i området skal skje uten skader på miljøet. Det sier konserndirektør Henrik Carlsen i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Leteaktiviteten og antall funn på norsk sokkel har gått ned de siste årene. Framtiden for oljeindustrien, Statoil og norsk sokkel ligger i nord, mener Carlsen.

"Statoil trenger mer leteareal for å trygge sin virksomhet på norsk sokkel. Vi har vist stor vilje og utholdenhet for å få fornyet letevirksomhet i disse lovende områdene etter at virksomheten har ligget på is de siste to årene. Nå er vi ivrige etter å komme i gang igjen i Barentshavet," sier han.

Statoil har utforsket Barentshavet over mange år. Totalt er det boret rundt 60 brønner i løpet av 20 år i Barentshavet – uten miljøskadelige uhell. Det Statoil-opererte Snøhvit-feltet bygges ut i god sameksistens med fiskeriene og befolkningen i landsdelen.

Selskapet er opptatt av at ny teknologi og skjerpede miljøkrav skal gi null utslipp til havet. Dette er gjennomførbart, og selskapet skal sette inn nødvendige tiltak og ressurser for å nå dette målet. Snøhvit-teknologi skal kunne brukes og videreutvikles for resten av Barentshavet og de kystnære områdene i nord, ifølge konserndirektøren.

"Ringvirkningene og mulighetene for næringslivet har vist det potensialet som mange håpet på. Norsk og nordnorsk næringsliv har fått en vitamininnsprøyting av dimensjoner. Snøhvit og oljevirksomheten har skapt optimisme og tro på framtiden," understreker Carlsen.

Tilstedeværelsen av oljeindustrien i nord gir også store ringvirkninger for andre næringer på sjøen. Infrastruktur som helikopter, båter og oljevern gir blant annet større sikkerhet for landsdelen.