Historisk skipsvrak funnet ved Ormen Lange traséen

desember 9, 2003, 23:00 CET

Restene av et cirka 60 meter langt historisk skipsvrak er funnet på nesten 200 meters dyp utenfor Bud på Mørekysten.

Skipsvraket ble oppdaget under marinarkeologiske undersøkelser langs de planlagte rørtraséene fra Ormen Lange-feltet til landanlegget på Nyhamna.

 

Funnet representerer det første historiske skipsvraket med bevarte trekonstruksjoner som er blitt registrert på dypt vann i norske farvann.

 

Godt bevart

Deler av vraket er godt synlig, selv om det til dels er dekket av bunnsedimenter. En rekke gjenstander er også synlige på bunnen, blant annet glassflasker, keramikk, porselen, deler av skipets rigg og kanoner. En godt bevart skipsklokke, med en inskripsjon som angir årstallet 1745, er foreløpig det eneste som er hentet opp til overflaten.

 

Det er også funnet et mindre vrak i område. Dette antas å være fra omkring 1800, og funnet består i hovedsak av ballast stein, stokk ankre og noe glass og porselen.

 

Tett samarbeid

Undersøkelsene er foretatt om lag ti kilometer utover fra land og fra 50 til 100 meter til hver side for de planlagte traséene. Funnene er gjort rett sør for Bud,  i skjærgårdsområdet utenfor Aukra.

 

- Begge funnene er lokalisert nær planlagte traséer. Vi har hatt et nært samarbeid med marinarkeologene i forbindelse med forundersøkelsene som har foregått i to faser. I planleggingen for vår først valgte rørtrasé støtte vi på det største vraket. Ved å prøve en alternativ trasé ble det mindre vraket oppdaget, sier Petter Bryn, ansvarlig for rutevalg i Ormen Lange-prosjektet.

 

Bryn viser til at dette er et trangt område, og at det ikke er lett å velge veier utenom disse traséene. Ormen Lange-prosjektet planlegger valg av trasé tidlig i 2004, og skulle det bli behov for en utgraving i forbindelse med vrakfunnet vil dette bli gjort i løpet av 2004 og 2005. Installasjon av rørledninger i den aktuelle traséen vil finne sted i 2006.

 

 

FAKTA:

  • NTNU, Vitenskapsmuseet, har forvaltningsansvar for marine kulturminner i Midt-Norge.
  • De marinarkeologiske forundersøkelsene er gjennomført i henhold til kulturminneloven, og finansieres av Ormen Lange-lisensen.
  • Diskusjoner om nødvendigheten av slike undersøkelser startet allerede for et og et halvt år siden, men det var først da traséene for rørledningene fra Nyhamna i hovedtrekk var bestemt at man kunne sette i gang en undersøkelser.
  • Det marinarkeologiske teamet ved har brukt avansert teknologi,  inkludert en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) for å undersøke om det fantes kulturminner i traséene.