Økt styrke gjennom tydelig identitet

desember 10, 2003, 23:30 CET

En tydeligere identitet vil gi et bedre forhold til kundene og gjøre Hydro til et mer spennende selskap å jobbe for. Med utgangspunkt i en klarere definisjon av hva vi står for og hvor vi skal, har vi til hensikt å bygge opp en enda sterkere bedriftskultur og sørge for at Hydro skiller seg ut blant sine konkurrenter.

Dette var et av de viktigste budskapene da kommunikasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen presenterte de viktigste konklusjonene fra identitetsprosjektet som førte fram til lanseringen av "The Hydro Way" på den årlige kapitalmarkedsdagen.

– Hydro har en fantastisk historie med mange gode prestasjoner i form av solide økonomiske resultater, modige investeringer og nyskapende løsninger – som vi har store muligheter til å bygge på i tiden framover. Det er på tide at vi gjør en bevisst innsats for å formilde hva det er som gjør Hydro til Hydro, og hvordan Hydro kan bety noe spesielt for kundene og samfunnet generelt, sa Ditlev-Simonsen.

Ditlev-Simonsen presenterte de tre grunnpillarene som danner Hydros "brand" – formålet, verdiene og de talentene som lever på tvers av hele organisasjonen. Hun understreket at kommunikasjon og profilering bare er eksempler på tiltak som kan påvirket varemerkebyggingen.

– Vårt "brand" er en abstrakt, men verdifull sum av Hydros forretningsresultater, våre ansatte og ledere, vår evne til å skape framtidige muligheter, den service som ytes av resepsjons- og sentralbordmedarbeidere – og våre kommunikasjons- og profileringsaktiviteter, for å nevne noen av påvirkningsfaktorene, understreket hun.

– Selskaper med et sterkt varemerke kan ta høyere priser, har troverdighet når de går inn på nye områder og greier å tiltrekke seg og holde på både investorer og dyktige ansatte.

Hun kommenterte også den nye Hydro-logoen: – Vi presenterer i dag for første gang logoen som skal symbolisere Hydro i tiden framover. Vi håper dere liker den. Det er vår jobb å sørge for at dere vil forbinde den med et dynamisk og internasjonalt selskap som kjenner seg selv godt nok til å tørre å slå fast hvilket formål vi har å fylle her i verden og hvilke verdier vi står for.