Kapitalmarkedsdagen 2003

desember 10, 2003, 23:00 CET

Om lag 200 analytikere, pressefolk og andre inviterte kunne torsdag høre Hydros generaldirektør Eivind Reiten og medlemmer av konsernledelsen redegjøre for aktuelle operasjonelle og strategiske forhold i selskapet.

Hydro inviterer hvert år finansanalytikere og presse fra inn- og utland til en presentasjon og oppdatering av selskapets virksomheter og strategiske vurderinger. Presentasjonene blir gjort av selskapets konsernledelse, og deltakerne har anledning til å stille spørsmål.

Arrangementet er blitt et viktig møtested mellom Hydros konsernledelse og eksterne interessenter. I år var ikke minst nysgjerrigheten styrket av den planlagte fisjoneringen av Agri-virksomheten - og av den første offentliggjøringen av Hydros nye logo.

Årets Kapitalmarkedsdag fant sted i Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo. På denne siden finner du utdrag av informasjonen som ble gitt under det nær fem timer lange arrangementet. (Presentasjonene er på engelsk.)