Gene Grossman: Et tegn i tiden

desember 10, 2003, 23:30 CET

- Hydros nye logo både ser og føles frisk ut, den er vital og den er uomtvistelig global.

– Tanken og ideen bak logobyttet er å reflektere endringene som foregår i selskapet, at noe er i forandring, sier Gene Grossman, skaperen av Hydros nye logo og ansvarlig for selskapsidentitet – "corporate identity" – i det New York-baserte byrået Siegel & Gale.

– Enkel, ren og klassisk. Den nye logoen skulle kunne vare i lang tid.

Livskraftig

Logoen er et viktig symbol for strategien bak "The Hydro Way", som dreier seg om hvordan Hydro kan skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter.

ENKEL, REN OG KLASSISK: Designeren bak Hydros nye logo, Gene Grossman, ser det hele i et videre perspektiv: Det dreier seg om mer enn bare en logo, det dreier seg om livsstil, om "a way of life".

 

– Hydro er nært knyttet til jorda og naturen. Alle selskapets produkter inngår i det folk bruker daglig for å få et bedre liv. Å bidra til vekst og framgang er Hydros mål. Derfor er det også viktig for Hydro å framstille produkter på en ansvarlig måte. Det er mange slike forhold som er assosiert med den utfordringen vi har prøvd å uttrykke. Alle sider av dette temaet kommer til uttrykk gjennom selskapet visuelle profil og identitet.

Komplett visuelt system

– I tillegg til selve logoen finnes det et komplett visuelt system, forklarer Grossman. – Vi har skapt en stamme av elementer, inkludert skrifttyper, bruk av illustrasjoner, bruk av foto – ja, til og med har vi sett på hvordan bilder bør beskjæres. Alle elementene skal til sammen skape "the look of Hydro", selskapet egenartede visuelle uttrykk.

– Uansett i hvilke markeder selskapet befinner seg, skal det alltid være med "the look of Hydro". Alt som kommer ut av Hydro, skal relateres til de visuelle prinsippene og gi et sterkt og kraftig globalt uttrykk. Selve logoen er en hjørnestein i dette.

Den viktige oppfølgingen

Straks systemet er satt i kraft, er det viktig å følge opp og gi liv til den nye visuelle identiteten, understreker Grossman. Oppfølgingen er faktisk like så viktig som selve symbolet, mener han:

– Det dreier seg om å skape bevissthet i selskapet og være konsistent i gjennomføringen av designuttrykk.

For den yngste såvel som den eldste medarbeider i selskapet gjelder det samme, påpeker han: – La dem bli gjennomtrengt av den nye spiriten, gi dem noe de kan stille seg bak følelsesmessig.

– Det dreier seg jo om noe langt mer enn bare en logo, det dreier seg om "a way of life", om livsstil!

I full sving ennå

Den 72 år gamle Gene Grossman har 45 års erfaring med profilbygging. Han er anerkjent over hele verden som en guru når det gjelder logo og visuell profil. Etter å drevet sitt eget selskap i 35 år, besluttet han å gå over i pensjonistenes rekker – for en uke. Nå har han vært hos Siegel & Gale i fem og et halvt år.

– Jeg holder på fortsatt, og elsker det, forsikrer han med en begeistring og et engasjement som vanligvis nok helst finnes hos langt yngre personer.

Grossman har hatt ansvaret for identitetsprogrammer for en rekke av verdens største selskaper. Blant den senere tids klienter er RCA, Citibank, New York Stock Exchange, Hilton Hotels, Lockheed Martin, Sanyo, Komatsu and Boise Cascade, bare for å nevne noen.