Olje & Energi: Produksjonen opp, opp, opp

desember 10, 2003, 23:30 CET

Hydro oppjusterer produksjonsmålet for olje og gass til 525.000 fat per døgn i 2003 og trapper videre opp til 560.000 fat neste år. Det var konserndirektør Tore Torvund som opplyste dette på Hydros kapitalmarkedsdag i Oslo torsdag.

Han konkluderte med at alle overordnede finansielle mål for selskapets oljevirksomhet er nådd. Bildet ser positivt ut også for 2004. Prognosene indikerer en fortsatt årlig økning i olje- og gassproduksjonen framover mot 2007.

– Vi hevder oss helt i verdenstoppen blant oljeselskapene når det gjelder årlig produksjonsvekst, sa Torvund.

Som operatør er Hydro nummer 14 blant verdens største oljeselskap. Offshore er selskapet nummer fem. Innenfor "smart" brønnteknologi og flergrensboring er Hydro ledende i verden og hevder seg i fremste rekke internasjonalt både når det gjelder avanserte operasjoner på havbunnen og store og krevende utbyggingsprosjekter.

En undersøkelse gjennomført av konsulentselskapet McKinsey blant oljeselskapene som opererer på norsk og britisk sektor i Nordsjøen, plasserer Hydro på toppen av pallen som det mest kostnadseffektive. Til sammen bidrar denne kompetansen til økt produksjon og utvinningsgrad, mer effektiv boring, reduserte kostnader, lavere risiko og større muligheter for utvikling av marginale funn.

På den bakgrunn var det med stor tilfredshet han konstaterte at Hydro i forrige uke leverte inn planen for utbygging og drift av det store og krevende gassfeltet Ormen Lange. I tråd med planen.

– Vi føler oss trygge på at vi behersker både den teknologien dette prosjektet forutsetter og utbygginger av de dimensjoner vi her snakker om, sa Torvund.

Ormen Lange-utbyggingen holder skjemaet. Det samme gjorde Grane-feltet, som startet produksjonen tidligere i år, før tiden og med en utbyggingskostnad 1,5 milliard kroner under budsjett.

Effektiv prosjektgjennomføring

Både Tore Torvund og konsernsjef Eivind Reiten benyttet kapitalmarkedsdagen til å løfte fram Hydros gode statistikk for effektiv prosjektgjennomføring. De uttrykte også tilfredshet med at de kontinuerlige bestrebelsene på å effektivisere arbeidsprosessene siden overtakelsen av Saga Petroleum har gjort Hydro til den mest effektive olje- og gassprodusenten i Nordsjøen.

Begge har mindre grunn til å være fornøyd med resultatene fra de to siste årenes forsøk med sterk satsing på høyrisiko leteprospekter internasjonalt.

– Den offensive satsingen ga ikke de resultatene vi hadde håpet og representerer en høyere risiko enn vi er komfortable med over tid. Derfor har vi besluttet å revurdere vår internasjonale letestrategi. Som et ledd i denne omleggingen har vi etablert en ny utforskingsorganisasjon med en sentralisert beslutningsprosess.

Neste år vil letebudsjettet bli redusert til en milliard kroner, men Torvund regnet med at letebudsjettet i årene framover vil ligge omkring 1,5 milliarder kroner. – Vi vil redusere vår eksponering i høyrisikoprospekter samtidig som vi vil lete mer omkring allerede etablert infrastruktur, understreket han.

– Internasjonalt tar vi i større utstrekning sikte på å kjøpe strategiske reserver der vi ser at vår kompetanse kan komme til sin rett i utvikling og utbygging. Ved kjøp av ressurser er det fortjenestemulighetene som avgjør, ikke vekstambisjonene. Vi legger stor vekt på kapitaldisiplin og at prosjektene skal ligge til rette for utnyttelse av vår kjernekompetanse.

Han understreket at selskapet fortsatt ser gode muligheter for å gjøre funn på norsk sokkel.

Torvund viste til at alle utbyggingsprosjektene Hydro er involvert i framover vil gi minst 10 prosent fortjeneste ved en oljepris på 16 dollar, som er etablert som et nytt beslutningskriterium.

Uten at det gjøres nye investeringer i det hele tatt, skal Hydro tredoble gassuttaket fra Oseberg fram mot 2010. Investeringene er allerede gjort. Selskapet planlegger å selge 12-13 milliarder kubikkmeter gass i 2004.

– Vi fortsetter å bygge posisjoner for å utvikle nedstrømsaktivitetene. Et ledd i disse bestrebelsene er oppbyggingen av et eget markedsføringsselskap for gass i Storbritannia sammen med Wingas, sa Torvund.