Ormen Lange-kontrakter til 129 millioner kroner tildelt

desember 10, 2003, 07:00 CET

Eierne av Ormen Lange transportssystem, Langeled, tildelte onsdag kontrakter til en totalverdi av 116 millioner kroner for store høytrykksventiler til Langeled-rørledningen for transport av gass fra Ormen Lange-feltet til Easington i England.

Dresser Italia er tildelt kontrakten for 30-tommers kuleventiler for nødavstenging, 42-tommers havbunnskuleventiler og 42-tommers sluseventiler til en verdi av 80 millioner kroner.

Petrolvalves AS er tildelt kontrakten for dobbelekspanderende sluseventiler til en verdi av 36 millioner kroner. Dette er teknologisk krevende ventiler å fremskaffe, og metalltettende havbunnskuleventiler av denne trykklasse og størrelse har aldri tidligere vært produsert.

Kontraktene omfatter 12 ventiler til Langeled transportsystem som skal bringe prosessert Ormen Lange-gass i en nær 1200 kilometer lang rørledning fra Nyhamna til Easington via Sleipner-plattformen.

Leveranser av aktuatorer er også inkludert i kontrakten. Ventilene skal leveres i perioden siste kvartal 2004, og første og andre kvartal 2005.

Kontrakt for mottaksanlegg
Langeled-gruppen tildelte onsdag også Parsons E & C's London-kontor en kontrakt til en verdi av 13,2 millioner kroner for forprosjektering av Langeled gassmottaksanlegg, som skal bygges i Easington på Englands østkyst i forbindelse med Ormen Lange-utbyggingen.

Kontrakten inkluderer også en definisjon av rørledning for tilknytning til Transco’s gassoverføringsnett i Storbritannia samt mindre modifikasjoner på den eksisterende Centrica-terminalen ved Easington. I kontrakten ligger det en opsjon for detaljprosjektering, anskaffelser og byggeledelse.

Ormen Lange-feltet ble oppdaget av Norsk Hydro i 1997, og ligger i Norskehavet 100 km utenfor Mørekysten. De utvinnbare reservene er anslått til 397 milliarder standard kubikkmeter gass og 28,5 millioner kubikkmeter kondensat, noe som betyr at Ormen Lange er det nest største gassfeltet på norsk sokkel.

Store investeringer
De samlede investeringskostnadene fra reservoar til marked for Ormen Lange-prosjektet er anslått til om lag 66 milliarder kroner (2003), der rundt 46,5 milliarder kroner er knyttet til feltutviklingen og rundt 19,5 milliarder kroner til transportsystemet.

Ormen Lange-partnerne samt ConocoPhillips og Gassco er representert i Langeled joint venture. Hydro er operatør for Langeled i planleggings- og utbyggingsfasen.

Planen er å inkludere Langeled i Gassled, som Gassco vil operere når den sørlige leggen kommer i drift i oktober 2006. Statoil leder rørledningsprosjektet for gasseksporten i samarbeid med Hydro.