Skip to Content
no

Seiler videre med ny logo(DEFEKT RELEVANT BILDE)

desember 10, 2003, 23:20 CET

NY LOGO: Dette blir Hydros nye logo.

 

Hydros vikingskip satte seil for nesten hundre år siden. Nå kommer det en ny og friskere logo, for første gang presentert på Hydros kapitalmarkedsdag i Oslo torsdag.

Hvorfor får Hydro ny logo? Selskapet har gått gjennom flere viktige endringer de siste årene. Oppkjøpet av VAW og opprettelsen av Agri som et eget, uavhengig selskap er noen eksempler.

Disse endringene er et ledd i konsernledelsens strategi for å styrke Hydros verdiskaping som ett samlet selskap. Prosessen omfatter en klargjøring av Hydros institusjonelle talenter, selskapets verdier og formål – og hvordan hvert forretningsområde vil bidra til å fylle formålet i sitt arbeid framover. I dette bildet er Hydros nye logo en viktig, samlende faktor.

100 års logohistorie

Selv om vikingskipet har vært en del av Hydro i lang tid, var selskapets første logo likevel noe helt annet.

LOGOER: Hydro har opp gjennom årene hatt mange logoer. Vikingskipet blir nå videreført av Agri.

 

Det såkalte "Kornakset" hadde et symbol som representerte en flammeovn i midten. Dette symbolet var omkranset av tre kornaksornamenter. Og mellom aksene var det et bokstavbilde sammensatt av bokstavene B og E – etter Birkeland og Eyde, selskapets to grunnleggere.

Vikingskipet fikk sin debut i 1910, og ble tegnet av maleren Thorolf Holmboe. Denne svært detaljerte utgaven viste seg imidlertid å være vanskelig å bruke på grove gjødselsekker, og det ble derfor tegnet en forenklet utgave av skipet i 1913.

Interessant nok var vikingskiplogoen så populær blant andre selskaper at Hydro i flere tilfeller måtte gå til sak – og i enda flere tilfeller true med å gjøre det – for å beskytte merket sitt.

Det viste seg imidlertid at eksklusive rettigheter til logoen ikke ga en løsning på alle problemer. En undersøkelse på slutten av 1950-tallet viste at det var 20 ulike versjoner av skipet i bruk i selskapet, et resultat av at Hydros ulike anlegg verden over tok seg kunstneriske friheter.

Symbolet som har vært identifisert med Hydro i nyere tid, er den forenklede silhuetten av et vikingskip med tre seilstriper og fire skjold som ble utviklet i 1972. De originale fargene var grønt og svart, men ble tre år senere erstattet med blått og hvitt.

Og for å styrke selskapets profil, ble navnet "Hydro" tatt med i logoen i 1982, noe som har vært videreført fram til i dag.

Framdrift...

For å signalisere de viktige endringene som finner sted i Hydro, foretar selskapet nå en oppdatering av sin kommunikasjonsstrategi og sitt visuelle design, inkludert logoen.

Hydros nye symbol har en mer moderne og abstrakt utforming enn det gamle vikingskipet. Det er imidlertid ikke vanskelig å ane konturene av seilene. Disse er gitt en sfærisk form, som skal antyde Hydros internasjonale preg.