Utilsikted frakobling på Njord

desember 10, 2003, 08:00 CET

I forbindelse med sikring av en brønn på Njord-feltet, ble nedre stigerørspakke utilsiktet frakoblet. Dette forårsaket et lokalt utslipp.

Brønnen skulle rutinemessig sikres på grunn av dårlig værvarsel og den utilsiktede frakoblingen forårsaket at omtrent 20 kubikkmeter oljebasert boreslam rant ut i sjøen under riggen.

Hydro karakteriserer hendelsen som alvorlig, og har nedsatt en undersøkelsesgruppe av eksterne og interne medarbeidere som skal granske det som har skjedd. Hendelsen er varslet OD.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Informasjonsjef Gisle Johanson
E-post: gisle.johanson.nho@hydro.com
Telefon: 41 44 00 50