Pris for fjerning av karbondioksid

desember 11, 2003, 12:40 CET

Even Solbraa fra enheten Forskning og teknologi har fått Reodor Felgen-prisen for 2003. Solbraa har utmerket seg med utvikling av ny kunnskap om prosessen for fjerning av karbondioksid på Sleipner Vest-feltet i Nordsjøen.

Reodor Felgen-prisen, Statoils interne forskerpris, deles ut årlig til ansatte som har bidratt til nytenkning og teknologiutvikling.

Solbraa (29) begynte i Statoil for to år siden etter at han hadde tatt doktorgrad på forskning omkring fjerning av karbondioksid. Under sin avhandling samarbeidet han nært med ansatte innen gassprosessering på forskningssenteret på Rotvoll i Trondheim.

Sleipner Vest startet opp med eget anlegg for fjerning av karbondioksid i 1996. Gassen fra feltet inneholder rundt 10 prosent karbondioksid. For å møte kravene fra gasskjøperne i Europa om maksimum 2,5 prosent karbondioksid, måtte Statoil finne en løsning for å redusere innholdet. Selskapet har imidlertid vært nødt for å blande Sleipner Vest-gassen med mer karbondioksid-fri gass for å møte kravene fra kjøperne.

I oktober i år gjennomførte Statoil tester på Sleipner som viste at det er mulig å fjerne nok karbondioksid fra gassen og dermed møte disse kravene. Statoil skal nå innarbeide den nye kunnskapen gjennom relativt enkle modifikasjoner av fjerningsanlegget, ifølge Solbraa.

Om vinneren sier juryen at han i løpet av de siste fem årene har opparbeidet seg en unik kompetanse. Han har arbeidet systematisk og målrettet, og har tilnærmet seg problemet både teoretisk og eksperimentelt.

Reodor Felgen-prisen ble i år utdelt for 17. gang.