Hydro og WINGAS etablerer joint venture

desember 11, 2003, 08:00 CET

Hydro har inngått en avtale med det tyske gasselskapet WINGAS GmbH om å etablere et joint venture-selskap for markedsføring og salg av naturgass i Storbritannia.

- Både Hydro og Wingas ønsker å etablere seg i Storbritannia. Ved å slå oss sammen vil vi også oppnå kostnadseffektivitet og utfylle hverandre når det gjelder kompetanse og erfaring, sier sektordirektør Hilde Myrberg i Norsk Hydro.

Det 50/50 eide joint venture-selskapet har fått navnet HydroWingas Limited. Under forutsetning om godkjenning fra EUs konkurransemyndigheter vil selskapet starte markedsførings- og salgsaktiviteter i løpet av våren 2004 og har mål om å utvide sin virksomhet raskt etter det.

Selskapet skal etter planen lokaliseres i Twickenham utenfor London. Virksomhetens formål er å selge naturgass direkte til større industrielle sluttbrukere og til andre distributører. HydroWingas er et uavhengig selskap, som vil kjøpe den nødvendige gassen i markedet, fra tredjeparter eller fra eierne.

Siden den britiske produksjonen av naturgass er i ferd med å avta, vil Storbritannia bli stadig mer avhengig av import i årene framover.

- Gjennom å gå inn i markedet som en konkurransedyktig og serviceorientert leverandør vil vi i betydelig grad være med på å gi landet en langsiktig og pålitelig tilgang på naturgass, framtidens energiform, sier Dr. Rainer Seele, talsmann for ledelsen i WINGAS.

Joint venture-selskapet vil også tidlig kunne dra fordel av det britiske markedets vekstpotensial.

- Som energiselskaper med betydelig erfaring fra salg av gass på kontinentet, ønsker vi gjennom HydroWingas å skaffe oss en posisjon i Storbritannia og delta i de framtidige energileveransene til dette markedet, spesielt med utgangspunkt i Ormen Lange-feltet og rørledningen som skal bygges, sier Myrberg.

 

Mer om WINGAS