Ormen Lange i ny fase - topper laget

desember 11, 2003, 08:00 CET

Etter nær seks år som sektorleder for Hydro Teknologi og Prosjekter (HTP), blir Tom Røtjer nå prosjektdirektør for det gigantiske Ormen Lange-prosjektet. Morten Ruud tar over som sektorleder for HTP.

- Det har vært utrolig utfordrende og stimulerende å lede HTP, og jeg kunne gjerne ha fortsatt i sektorlederjobben. Men det er viktig med rotasjon i ledelsen. Dessuten stortrives jeg i prosjekter. Ormen Lange er jo en av de største og mest spennende utbyggingene selv på verdensbasis. Så det var lett å takke ja til denne jobben som jeg har stor respekt for. Ikke minst er størrelsen på prosjektet i seg selv kanskje den aller største utfordringen, sier Tom Røtjer.

Røtjer er utvilsomt en av de mest erfarne prosjektmenneskene i Hydro. Siden han startet i Hydro i 1980, har han vært involvert i de aller fleste utbyggingsprosjektene i selskapet. Som HTP-leder har han dessuten vært med å legge premissene for Ormen Lange-utbyggingen, som han nå går inn som operativ leder for.

Grundig forarbeid

- Jeg mener vi har et godt utgangspunkt for en solid gjennomføring med det grundige forarbeidet som er gjort frem til innlevering av utbyggingsplanene nå i begynnelsen av desember. Men så langt har vi skapt forventinger og et solid fundament for utbyggingen. Det er nå realiseringen starter for fullt, og toget begynner å rulle, sier Røtjer.

Og dimensjonene i prosjektet er enorme. Hele 16.000 mennesker blir direkte eller indirekte involvert i denne utbyggingen som er den største i Norgeshistorien. Det krever mye å ta på seg et prosjekt av denne størrelsen.

- Det er utrolig mange ting som skal skje samtidig, og vi har hverken tid eller råd til feilskjær. Det blir en kjempeutfordring å lede dette, og jeg er ydmyk i forhold til  oppgaven. Men vi har et veldig godt utgangspunkt, og skal nå sammen skape resultatene. Sikker gjennomføring for menneskene involvert blir en av mine hovedoppgaver, sier Røtjer.

Han er veldig fornøyd med at nettopp Morten Ruud er den som nå tar over jobben som sektorleder for HTP. Ruud, som de siste årene har ledet EPI,  har mange års prosjekterfaring i HTP.

- HTP er en organsisasjon jeg er stolt av og som jeg fortsatt vil være en del av, avslutter Tom Røtjer.