Xikomba produserer i Angola

desember 12, 2003, 08:55 CET

Dypvannsfeltet Xikomba utenfor kysten av Angola i Vest-Afrika er i produksjon som det første av tre felt i blokk 15. Statoil har en eierandel på 13,33 prosent i blokken.

Xikomba er bygget ut med ni undervannsbrønner som er knyttet opp mot et kombinert produksjons- og lagerskip.

Havdybden rundt feltet er mellom 1180 meter og 1480 meter.

Ifølge operatøren Esso Exploration Angola er utvinnbare reserver estimert til 100 millioner fat oljeekvivalenter. Platåproduksjonen vil ligge på rundt 80.000 fat olje per dag.

Utbyggingen av Kizomba A i blokk 15 forventes å bli ferdigstilt i andre halvdel av 2004, mens utbyggingen av Kizomba B går etter planen.

"Med dette får Statoil produksjon tidlig fra blokk 15 og i forkant av de store utbyggingene Kizomba A og B. For Statoil er første produksjon fra blokk 15 en viktig milepæl for at selskapets produksjon fra Angola skal nå omkring 100.000 fat per dag i 2007," sier Petter Øyen, prosjektleder for Internasjonal olje Angola i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon.

Det angolanske statsoljeselskapet Sonangol er konsesjonær for blokk 15. Rettighetshavere er Esso Exploration Angola med 40 prosent, BP Exploration (26,67), Eni Exploration Angola (20) og Statoil Angola (13,33 prosent).

Statoil har samme andel i blokk 17 og 31 i Angola.