Danner FieldCare

desember 14, 2003, 23:30 CET

PipeCare og FMC Energy Systems har opprettet et nytt selskap som skal bli en ledende aktør innen undervannsreparasjoner og vedlikeholdsarbeid knyttet til rørledninger og installasjoner på havbunnen. PipeCare er et heleid datterselskap av Statoil.

Det nye selskapet, kalt FieldCare, overtar NUI Marine i Bergen. NUI leverer produkter og tjenester til undervannsbasert oljeindustri. Det er engasjert i forskning, ingeniørarbeid og logistikk samt spesialiserte undervannsoperasjoner til havs.


FieldCare skal bli en ledende aktør innen undervannsreparasjoner og vedlikeholdsarbeid.

FieldCare skal kombinere verktøyene og kompetansen i NUI med tilsvarende i de to eierselskapene PipeCare og FMC Energy Systems.

Hovedmarkedet for FieldCare blir å levere tjenester til undervannsfelt i drift. Målet er i første omgang å utvikle produkter og tjenester for norsk kontinentalsokkel for deretter å satse på internasjonal vekst.

”Vi ser allerede betydelige gevinster ved å utnytte den samlede kompetansen vi besitter i fellesskap. Vi er overbevist om at vi skal kunne tilby etterspurte produkter og tjenester til konkurransedyktige vilkår både på norsk kontinentalsokkel og i et internasjonalt marked," sier Ola Nestaas, administrerende direktør i PipeCare AS.

Selskapet får 18 ansatte og kontorsted ved kystsenterbasen utenfor Bergen.

FMC Energy Systems og PipeCare skal eie henholdsvis 51 og 49 prosent i det nye selskapet.