Barentshavet gjenåpnes

desember 15, 2003, 15:00 CET

Barentshavet åpnes igjen for leting etter olje og gass. Videre har myndighetene i dag, mandag 15. desember, lyst ut blokker i Norskehavet og Nordsjøen i 18. runde. En vurdering av Nordland VI vil bli foretatt når den helhetlige forvaltningsplanen foreligger.

Beslutningen om Barentshavet ble offentliggjort av olje- og energiminister Einar Steensnæs på en pressekonferanse i dag. Statsråden kunngjorde også hvilke områder i Norskehavet og Nordsjøen som lyses ut i 18. konsesjonsrunde. Tildeling av blokker kan ventes før sommeren 2004, opplyste han.

"Det er svært positivt for Statoil at Barentshavet igjen åpnes for oljevirksomhet, etter tre års opphold. Vi ser fram til å starte med leteaktivitet og følge opp de oppmuntrende resultatene fra siste borekampanje," sier Tor Fjæran, direktør for Leting i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge. Han legger til at Statoil nå vil ta kontakt med de andre operatørene i området for å få til et samarbeid om en borekampanje allerede høsten 2004.

"Når det gjelder 18. runde, er vi glade for at den inkluderer mange interessante blokker både i Norskehavet og i Nordsjøen. Statoil vil nå vurdere de blokkene som lyses ut. Vi tror dette kan gi grunnlag for økt aktivitetsnivå, og det vil være Statoils ambisjon å starte boring allerede våren 2005," sier Fjæran.

Statoil har høy prioritet også på blokkene i Nordland VI utenfor Lofoten, på Nordland VII og Troms II. Selskapet ser på disse områdene som svært interessante, men registrerer at åpning av Nordland VI var vanskelig i denne omgang.

Statoil har mål om å være pådriver for at ny oljevirksomhet i nordområdene skal kunne skje uten skader på miljøet. Prinsippene om null skade, rent hav og sameksistens med andre næringer skal være styrende for petroleumsvirksomheten i disse områdene, framholder Fjæran. Statoil legger til grunn skjerpede miljøkrav for ny virksomhet i nord for å sikre null utslipp til havet, sier han videre.

Utredningen om helårs oljevirksomhet i området Lofoten-Barentshavet (ULB) forelå sommeren 2003. Høringen ble avsluttet 1. oktober 2003, og vil bli presentert for Stortinget før påske 2004.