Beklagelig at Nordland VI ikke åpnes(VEDLEGG)

desember 16, 2003, 09:30 CET

Hydro beklager at regjeringen ikke vil åpne for leteaktivitet i Nordland VI utenfor Lofoten. Likevel er vi positive til at det åpnes for videre aktivitet i deler av det sørlige Barentshavet, og at leteområdene som ble lyst ut i 18. runde var så omfattende, sier letesjef Nils Telnæs.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs presenterte mandag regjeringens konklusjon angående petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Konklusjonen er at det ikke skal åpnes for videre petroleumsvirksomhet i Nordland VI. En vurdering av dette området blir først foretatt etter at det foreligger en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet.

Samtidig åpner regjeringen for helårig petroleumsaktivitet i store deler av de allerede åpnede sørlige områdene av Barentshavet.

– Hydro beklager at regjeringen ikke åpner for videre aktivitet i Nordland VI. Dette og andre områder utenfor Lofoten kan inneholde betydelige ressurser og er ett av de få gjenværende steder på sokkelen hvor det fortsatt er et potensial for å finne nye relativt store oljeressurser, sier utforskningssjef Nils Telnæs i Leting og Utvikling.

Fullt forsvarlig
Han mener det er fullt mulig å drive en miljøforsvarlig aktivitet også i disse områdene. Det er heller ikke noe i ”Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet” (ULB) som tilsier at det er trukket en konklusjon om stopp i videre aktivitet, mener Telnæs.

– Det er uheldig at regjeringen først etter at forvaltningsplanen for Barentshavet er på plass vil foreta en ny vurdering av dette området. Forvaltningsplanen er planlagt ferdig vinteren 2005/2006, noe som betyr at en eventuell leteaktivitet utenfor Lofoten tidligst kan gjenopptas høsten 2007, sier han.

Telnæs mener likevel det er positivt at regjeringen åpner for videre aktivitet i deler av det sørlige Barentshavet. Innenfor dette området er Hydro operatør for et seismisk område med et prospekt med et betydelig ressurspotensial, selv om funnsannsynligheten er forholdsvis lav.

– Vi vil nå sette oss sammen med de to andre operatørene i Barentshavet, Statoil og Agip, for å planlegge for en mulig borekampanje høsten 2004 – vinteren 2005, sier Telnæs.

Omfattende 18. runde
Regjeringen offentliggjorde også utlysningen av 18. konsesjonsrunde mandag. Totalt omfatter runden 95 blokker eller deler av blokker i Nordsjøen og Norskehavet. Det er nesten tre ganger så mange blokker som inngikk i 17. runde, og betydelig mer enn det som har vært vanlig i de siste konsesjonsrundene.

– Det er positivt at det lyses ut så mange blokker i Norskehavet og Nordsjøen. I 17. konsesjonsrunde ble det til sammenlikning lyst ut 32 blokker. Den største overraskelsen er at så mange som 13 blokker ble lyst ut i de sørlige delene av Nordsjøen, sier Telnæs.

Søknadsfristen for 18. runde er 15. mars 2004, mens tildelingen av utvinningstillatelser vil bli gjort før sommeren.

Pressemeldinger og kart fra Olje- og energidepartementet:

Helårig petroleumsaktivitet i nordområdene (2003-12-15)
Utlysning av 18. konsesjonsrunde (2003-12-15)
Kart over utlyste blokker i Nordsjøen (PDF 930KB) 
Kart over utlyste blokker i Norskehavet (PDF 925KB)