Rent vann fra Vigdis

desember 17, 2003, 14:45 CET

Et prøveprosjekt på Statoils Vigdis-felt i Nordsjøen har vist at det er mulig å fjerne opptil 90 prosent av oljeinnholdet i produsert vann ved bruk av renseteknologien Epcon.

Som første Statoil-opererte felt har Vigdis-lisensen nå bestemt å ta Epcon i bruk permanent.

"Vi har hatt relativt høye tall for olje i vann på Vigdis-feltet helt fra oppstarten i 1997. Med Epcon-metoden har vi oppnådd langt bedre resultater enn med noe annet renseutstyr vi har prøvd," sier prosessingeniør Olav Dolonen i Snorre operasjoner.

"Oljeinnholdet i vannet er nå nede på 10 - 15 ppm (parts per million). Det betyr at vi er langt under myndighetskravet på 40 ppm."

Havbunnsfeltet Vigdis er knyttet til Snorre A-plattformen. Feltet produserer for tiden om lag 70.000 fat olje i døgnet. Vannproduksjonen er rundt 50.000 fat (8000 kubikkmeter) i døgnet.

 

Med Epcon-metoden benyttes en kombinasjon av syklon- og flotasjonsteknologi. Det produserte vannet tilsettes kjemikaliet flokkulant og nitrogen som flotasjonsgass før det føres inn i anlegget. Gassen driver oljedråpene opp til toppen av Epcon-tanken, og renser på denne måten vannet før det tas ut fra bunnen av tanken. Den utskilte oljen føres til avgassingstanken før den pumpes tilbake i prosessen.

Det norske firmaet Epcon Offshore har utviklet teknologien.

På det Statoil-opererte Heidrun-feltet i Norskehavet er det nylig installert et prøveanlegg. Metoden er effektiv, og anlegget er billig å installere og robust i bruk. Det kan derfor bli aktuelt også for andre felt, tror Dolonen.

Prøveprosjektet på Vigdis ble besluttet i lisensen før Statoil overtok operatørskapet fra Norsk Hydro, 1. januar 2003.