"Gå til hovedinnhold"

Salget av Scanraff-andel gjennomført

desember 17, 2003, 12:30 CET

Hydro og oljeselskapet Preem har gjennomført den tidligere avtalte overdragelsen av Hydros 25 prosent andel i oljeraffineriet Scanraff ved Lysekil i Sverige til Preem, som fra tidligere har eid de øvrige 75 prosent av raffineriet.

Avtalen mellom selskapene ble inngått i september, men har blant annet vært betinget av godkjennelse fra EUs konkurransemyndigheter.

Denne godkjennelsen ble gitt tidlig i desember.

I forbindelse med gjennomføring av transaksjonen er partene blitt enige om at det opprinnelig avtalte salgsvederlaget på om lag 1,4 milliarder kroner reduseres med om lag 40 millioner kroner.