Samordning godkjent

desember 21, 2003, 08:30 CET

Olje- og energidepartementet har godkjent samordningsplanen for tre lisenser på Haltenbanken i forbindelse med utbyggingen av det Statoil-opererte Kristin-feltet.

De tre produksjonslisensene 134B, 199 og 257, som omfatter feltene Kristin, Lavrans, Erlend, Morvin (M-prospektet) og Ragnfrid, utgjør Haltenbanken Vest.

"Med Kristin etablerer vi nå et nytt feltsenter i Norskehavet. Med den omfattende samordningsavtalen på plass, får vi et rasjonelt, helhetlig løp for den videre utviklingen ved at vi har basis for en samlet letestrategi og feltutviklingsplan for Haltenbanken Vest," sier Nina Udnes Tronstad, som er produksjonsdirektør for Kristin.

Rettighetsfordelingen i unitiseringsavtalen for Kristin er nå slik: Statoil 46,6 prosent, Petoro 18,9 prosent, Norsk Hydro 12 prosent, ExxonMobil 10,5 prosent, Agip 9 prosent og TotalFinaElf 3 prosent.

Gass- og kondensatfeltet Kristin ble i sommer tildelt leveranser til norske gassalgskontrakter. Feltet skal levere om lag 35 milliarder kubikkmeter gass fra 2005 til 2016. Kristin-utbyggingen medfører utvidelser på Kårstø-anlegget i Rogaland, hvor gassen skal ilandføres og behandles.

Stortinget godkjente mandag 17. desember Plan for utbygging og drift av Kristin.