Statoils Algerie-kjøp godkjent 

desember 23, 2003, 15:00 CET

Den europeisk kommisjon har konkludert med at Statoil ASAs (OSE: STL, NYSE: STO) avtale om kjøp av 49 prosent av BPs andeler i gassprosjektet In Salah i Algerie er i henhold til EUs regelverk. Dermed er avtalen kommersielt godkjent.

Statoil og BP undertegnet i juni kjøpsavtaler hvor Statoil kjøper 49 prosent av BPs andel i tørrgassfeltet In Salah og 50 prosent av andelen i gasskondensatfeltet In Amenas.

Begge avtalene ble godkjent av Sonatrach, Algeries statlige olje- og gasselskap i oktober, men In Salah-avtalen måtte i tillegg forelegges EU for vurdering. Den vurderingen foreligger nå og konkluderer med at avtalen er i henhold til EUs regelverk.

Avtalen må også godkjennes av det algeriske energi- og gruvedepartementet, Algeries tilsynsmyndighet for olje- og gassindustrien.

Statoil og BP skal arbeide sammen med Sonatrach, både på In Salah og In Amenas.

Kjøpssummen for In Amenas ble betalt i oktober og for In Salah i desember. Avtalt kjøpesum for andelene i de to prosjektene er 740 millioner dollar.

Statoil får interesser på 31,85 prosent i kontrakten for inntektsdeling i In Salah og 50 prosent i kontrakten for produksjonsdeling i In Amenas.

Avtalene markerer Statoils inntreden i Algerie og blir en viktig plattform for selskapets videre vekst i landet.

Statoils andel av reservene på de to feltene er beregnet til brutto (equity) 944 millioner fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer 300-400 millioner fat oljeekvivalenter i nettoreserver (entitlement).Kontaktpersoner:

Presse:
Kai C. Nielsen, + 47 970 41 332

Investor relations:
Mari Thjømøe, + 47 907 77 824