Avtale om salg av Pronova Biocare

desember 23, 2003, 08:30 CET

Hydro har inngått avtale om salg av 80,1 prosent av det heleide datterselskapet Pronova Biocare til industriselskapet Ferd.

Pronova Biocare er verdensledende innen utvikling, produksjon og salg av marine Omega-3 fettsyrer.

Virksomheten er delt i tre likeverdige forretningsområder; legemidler, konsumentmerkevarer og industrisalg. Selskapet har produksjon i Sandefjord og Ålesund og selger det alt vesentlige av sine produkter til EU og USA.

Pronova Biocare har utviklet legemiddelet Omacor, som er det første helt norskutviklete legemiddelet. Det er basert på Omega-3 og er godkjent i en rekke land i Europa for behandling av hjerteinfarkt og andre hjerte- og karlidelser. Selskapet viser for tiden sterk vekst.

Salget er resultat av Hydros strategi om å fokusere på sine kjernevirksomheter. Salgsbeløpet for aksjene utgjør 165 millioner kroner. Transaksjonen er forventet å gi Hydro en regnskapsmessig gevinst før skatt på om lag 100 millioner kroner.

www.ferd.no
www.pronovabiocare.com (eng.)