Ber om pris på utbygging

januar 5, 2004, 12:30 CET

Rettighetshaverne i Volve-funnet i Nordsjøen kommer til å be leverandørmarkedet om et pristilbud for en installasjon som kan benyttes til å produsere på feltet.

Volve er et marginalt felt som ligger rundt åtte kilometer nord for plattformen Sleipner A. Operatøren har beregnet utvinnbare reserver til anslagsvis 60 millioner fat olje og én milliard kubikkmeter gass. Intensjonen er å bygge ut Volve alene, men det er muligheter for tilleggsreserver i nærområdet, ifølge Statoils prosjektleder Einar Erfjord.

Invitasjonen til å tilby en produksjonsløsning for Volve blir sendt ut i løpet av januar.


Planen er å prosessere gassen fra Volve på Sleipner A-plattformen.

"Dette er en milepæl for prosjektet. Tilbudene vil danne grunnlag for en mulig beslutning om å bygge ut Volve," sier Erfjord.

Han forteller at Statoil sammen med leverandører har studert ulike utbyggingsløsninger. Forespørselen innebærer et fortsatt samarbeid med leverandørene for å finne basis for en feltutbygging. Et vedtak i partnerskapet om utbygging er avhengig av kostnadseffektive tilbud fra leverandørene.

Hvis Volve-feltet viser seg å være kommersielt, kan plan for utbygging og drift sendes til Olje- og energidepartementet i løpet av 2004. Produksjonsstart kan tidligst bli høsten 2005. Det er i første omgang aktuelt å bore seks brønner. Oljen skal produseres fra installasjonen på feltet, mens gassen skal sendes til Sleipner Øst for prosessering.

Statoil er operatør for Sleipner-lisensen, utvinningstillatelse 046, med en eierandel på 49,6 prosent. De øvrige partnerne er ExxonMobil (30,4), Total (10) og Norsk Hydro (10).