Myk landing etter langt hopp

januar 6, 2004, 16:00 CET

Etter fire år som prosjektdirektør for Ormen Lange lander Thor A. Tangen mykt i det nye året. Han ser fram til en roligere arbeidsperiode etter et teknologisk lengdehopp han tok sats til allerede under utbyggingen av Ekofisk-feltet.

Ekofisk-utbyggingen markerte begynnelsen på Tangens befatning med oljeindustrien. Som sivilingeniør i Veritas undersøkte han om utbyggingen tilfredsstilte kvalitetskravene.

Senere har han vært en sentral prosjektleder for Hydro, men i en periode også for Statoil der han var assisterende prosjektleder for Gullfaks A-plattformen. For Hydro har han blant annet jobbet med prosjekter som Oseberg B-plattformen, Njord, Troll C-plattformen og Grane.

Store fremskritt

Den teknologiske utviklingen har gjort gigantiske sprang fremover i perioden den tidligere landslagshopperen i lengde har jobbet innen oljeindustrien.

Utviklingen har gått trinnvis fra utbyggingsløsninger med store bunnfaste Condeep-plattformer av betong via flytende installasjoner til rene undervannsutbygginger, som nå er valgt for Ormen Lange.

Les mer om de tekniske løsningene for Ormen Lange

– Prosjekter som Troll C-plattformen, TOGI og Troll Pilot har hatt stor betydning for at vi kunne gå ett skritt videre og satse på en ren undervannsutbygging. Jeg tror vi i fremtiden vil få se flere utbygginger av den typen vi ser på Ormen Lange og Snøhvit, hvor prosessanleggene for feltene befinner seg langt borte enten på land eller på installasjoner til havs, sier Tangen.

Bare i løpet av perioden Tangen har vært prosjektdirektør for Ormen Lange har det skjedd store fremskritt:

– Det er ikke mer enn ett og et halvt år siden store internasjonale aktører mente det ville være umulig å få til en teknisk og økonomisk forsvarlig utbygging av Ormen Lange-feltet. Nå har vi løst en rekke teknologiske problemer på en måte som hele partnerskapet stiller seg bak, samtidig som kravene til lønnsomhet og helse, miljø og sikkerhet er innfridd, sier Tangen.

Høydepunkt

Torsdag 4. desember ble plan for utbygging og drift av Ormen Lange overlevert Olje og Energiminister Einar Steensnæs. Dette markerte samtidig høydepunktet i Thor A. Tangens karriere, som nå leverer stafettpinnen videre etter å ha ledet prosjektet i fire år .

– Jeg er stolt av arbeidet vi har gjort i prosjektet og er imponert over prosjektteamet. Denne organisasjonen besitter en kompetanse og et stå-på-humør som gir resultater. Jeg vet ikke om noen organisasjon som har vist gjennom så mange år at den er i stand til å gjøre ting på grensen av det som er mulig. Det er et privilegium å være en del av et så kompetent system, sier Tangen.

Grundig forarbeid

Det er tidligere sjef for Hydro Teknologi og Prosjekter, Tom Røtjer, som topper laget som nå skal lede prosjektet i den neste fasen frem mot ferdigstillelse i 2007.

- Vi har et godt utgangspunkt for en solid gjennomføring med det grundige forarbeidet som er gjort frem til innlevering av utbyggingsplanene i begynnelsen av desember, sier den nye prosjektdirektøren Tom Røtjer.

- Men så langt har vi skapt forventinger og et solid fundament for utbyggingen. Det er nå realiseringen starter for fullt, og toget begynner å rulle, avslutter  Røtjer, som nå får ansvaret med å lede kjempeprosjektet frem til den første gassen skal leveres til britiske forbrukere 1. oktober 2007.

Mer om Ormen Lange