Rekordbrønn på Gulltopp

januar 7, 2004, 08:30 CET

Statoil skal bore en om lag 10.000 meter lang brønn på Gulltopp-funnet i Nordsjøen. Aldri tidligere har selskapet boret en så lang brønn for å utvinne olje og gass.

Gulltopp – tidligere kalt Dolly – ligger på Gullfaks-feltet i Nordsjøen. Utbyggingskostnadene for Gulltopp-brønnen er beregnet til nær 300 millioner kroner. Å bygge ut funnet med havbunnsramme og eget flerfaserør for brønnstrømmen til Gullfaks A-plattformen ville ha kostet fire ganger så mye, ifølge boreoperasjonsleder Sven Arve Askedal.


Gulltopp-brønnen blir rundt 10.000 meter lang. (Illustrasjon: Anne Lise Tveit)

Gulltopp-brønnen skal bores som en sideboring fra en eksisterende brønn på Gullfaks A-plattformen. Brønnen får en vinkel på rundt 83 grader ned til toppen av reservoaret. Der økes vinkelen til 90 grader gjennom reservoaret.

"Det er ikke uvanlig å bore med så høy vinkel. Utfordringen blir den totale lengden på brønnen," sier Askedal.

Han viser til at Statoil allerede har gode erfaringer med å bore langtrekkende brønner på Gullfaks. Gulltopp-brønnen kan bidra til ny kompetanse på dette området, og denne kompetansen kan senere brukes til å gjøre flere små olje- og gassprospekter på norsk sokkel lønnsomme. Bare i Gullfaks-området er det identifisert en rekke prospekter som kan nås med lange plattformbrønner.

Boringen begynner etter planen i oktober. Antatte utvinnbare reserver i Gulltopp er vel 25 millioner fat olje og 500 millioner kubikkmeter gass.