Skip to content

Hydro blant selskapene med lavest utslipp

januar 8, 2004, 07:00 CET

Hydro er blant selskapene i verden som har lavest utslipp fra olje- og gassfelt, viser en unders√łkelse som omfatter 28 oljeselskaper og aktiviteter i 59 land. Men gode resultater til tross - arbeidet med √• redusere utslipp fortsetter med uforminsket styrke.

Selskapet er blant de fem beste n√•r det gjelder reduksjon av utslipp til atmosf√¶ren av karbondioksid, metan og nitrogenoksider (NOx), og er blant den √łvre halvdelen av selskaper p√• de √łvrige omr√•dene som omfattes av milj√łunders√łkelsen.

Godt resultat

‚Äď Vi er godt forn√łyd med resultatet av denne unders√łkelsen, s√¶rlig n√•r det gjelder utslipp av gasser, sier Tore Torvund, direkt√łr i Hydro Olje & Energi. - Jeg tror likevel at vi ligger enda bedre an i dag. Disse tallene er hentet inn i 2002, og vi har jobbet mye med disse temaene etterp√•.

Siden unders√łkelsen ble gjennomf√łrt, har Hydro forbedret seg ytterligere. Flere av tiltakene som skal redusere milj√łrisikoen fra utslippene til sj√ł med 80 prosent innen utgangen av 2005, er allerede iverksatt.

- Jeg kan ogs√• love at vi vil fortsette √• gj√łre mye for √• redusere utslippene ytterligere, avslutter Tore Torvund.

Fakta om unders√łkelsen: 

  • Unders√łkelsen gjelder selskaper som er medlem av OGP (International Association of Oil & Gas Producers), der alle de store oljeselskapene er medlemmer.

  • Selskapene er m√•lt p√• utslipp til luft og vann, og energiforbruk til drift av felt som er i produksjon.

  • Gassutslipp er delt opp i fem grupper: karbondioksid, metan, flyktige organiske forbindelser (VOC), svoveloksider (SOx), nitrogenoksider (NOx)

  • V√¶skeutslipp er delt opp i tre grupper: olje, kjemikalier, forurenset produsert vann