Skip to content

Hydro blant selskapene med lavest utslipp

januar 8, 2004, 07:00 CET

Hydro er blant selskapene i verden som har lavest utslipp fra olje- og gassfelt, viser en undersøkelse som omfatter 28 oljeselskaper og aktiviteter i 59 land. Men gode resultater til tross - arbeidet med å redusere utslipp fortsetter med uforminsket styrke.

Selskapet er blant de fem beste når det gjelder reduksjon av utslipp til atmosfæren av karbondioksid, metan og nitrogenoksider (NOx), og er blant den øvre halvdelen av selskaper på de øvrige områdene som omfattes av miljøundersøkelsen.

Godt resultat

– Vi er godt fornøyd med resultatet av denne undersøkelsen, særlig når det gjelder utslipp av gasser, sier Tore Torvund, direktør i Hydro Olje & Energi. - Jeg tror likevel at vi ligger enda bedre an i dag. Disse tallene er hentet inn i 2002, og vi har jobbet mye med disse temaene etterpå.

Siden undersøkelsen ble gjennomført, har Hydro forbedret seg ytterligere. Flere av tiltakene som skal redusere miljørisikoen fra utslippene til sjø med 80 prosent innen utgangen av 2005, er allerede iverksatt.

- Jeg kan også love at vi vil fortsette å gjøre mye for å redusere utslippene ytterligere, avslutter Tore Torvund.

Fakta om undersøkelsen: 

  • Undersøkelsen gjelder selskaper som er medlem av OGP (International Association of Oil & Gas Producers), der alle de store oljeselskapene er medlemmer.

  • Selskapene er målt på utslipp til luft og vann, og energiforbruk til drift av felt som er i produksjon.

  • Gassutslipp er delt opp i fem grupper: karbondioksid, metan, flyktige organiske forbindelser (VOC), svoveloksider (SOx), nitrogenoksider (NOx)

  • Væskeutslipp er delt opp i tre grupper: olje, kjemikalier, forurenset produsert vann